Kalendár kurzov

15.03.-16.03.2022

PM I - projektový manažment I

18.03.2022

Optimalizácia procesov neurónovými sieťami

21.03.2022

Finančná analýza projektu

21.03.-22.03.2022

Prezentačné zručnosti I

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

24.03.-25.03.2022

Projektový manažment nábehu sériovej výroby

05.04.-06.04.2022

GB - Six Sigma Green Belt Training

07.04.-08.04.2022

PM II - projektový manažment II

07.04.-08.04.2022

BB - Six Sigma Black Belt Training

11.04.-12.04.2022

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší

20.04.-21.04.2022

Štyri kľúčové rozhovory so zamestnancom

20.04.-22.04.2022

SPC I - štatistické metódy riadenia

25.04.-26.04.2022

Lean Management I

25.04.-26.04.2022

Presentation skills in English I

25.04.2022

QFD - prenášanie požiadaviek do procesov

27.04.2022

Letecká spojka - ovládnite online priestor

Efektívna tímová a medzitímová spolupráca v online priestore.

27.04.-28.04.2022

Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

27.04.-28.04.2022

Harmonizovaná FMEA I - analýza možných chýb a ich dôsledkov

28.04.2022

Manažérsky pohľad na riadenie EÚ projektov

29.04.2022

Prezentovanie procesov s využitím štatistických metód

29.04.2022

Ako zlepšiť customer experience v emailovej komunikácii

29.04.2022

5S - päť krokov manažérstva pracovného prostredia

02.05.-03.05.2022

Presvedčivý predaj I

02.05.-03.05.2022

PM III - komunikácia v projektovom riadení

04.05.-05.05.2022

Asertivita - ONLINE KURZ

04.05.-05.05.2022

Asertivita - PREZENČNÁ FORMA

04.05.2022

Sebariadenie v hybridnom pracovnom prostredí

04.05.2022

Séria kurzov na tému hybridné pracovné prostredie

06.05.2022

Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov

09.05.-10.05.2022

Agilný Leadership

10.05.-11.05.2022

Úvod do Minitab®

11.05.2022

Kreativita a inovácie I: Ako sa pozrieť na veci inak

11.05.2022

MS Project v praxi projektového manažéra I

12.05.-13.05.2022

APQP/PPAP - pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

12.05.2022

Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S

12.05.-13.05.2022

YB - Six Sigma Yellow Belt Training

16.05.2022

Inšpirácie z Agile

16.05.-17.05.2022

SPC II - riešenie problémov aplikácie SPC

17.05.-18.05.2022

Leadership II: Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie

18.05.2022

EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov

18.05.2022

Riadenie v hybridnom prostredí I

18.05.2022

Séria kurzov na tému hybridné pracovné prostredie

19.05.2022

Logistika

19.05.-20.05.2022

Presentation skills in English II

19.05.-20.05.2022

MSA - analýza systému merania

20.05.2022

Supply Chain Management

23.05.2022

Umenie prekonať seba a dotiahnuť veci do konca

24.05.2022

Digitálna transformácia v Logistike a SCM

25.05.2022

Stres manažment

25.05.2022

Riadenie v hybridnom prostredí II

25.05.2022

Séria kurzov na tému hybridné pracovné prostredie

26.05.-27.05.2022

PM I - projektový manažment I

26.05.-27.05.2022

Lean II – Value Stream Management

30.05.-31.05.2022

Manažérske zručnosti II: Chcem mať efektívny a výkonný tím

30.05.2022

Balanced Scorecard a meranie výkonnosti

31.05.2022

8D - riešenie problémov metódou 8D

31.05.2022

Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov

01.06.-02.06.2022

TPM - totálne produktívna údržba

01.06.-02.06.2022

Harmonizovaná FMEA II - moderovanie a aplikácia v praxi

01.06.2022

Efektívna tímová spolupráca

03.06.2022

Ako zlepšiť customer experience v telefonickej komunikácii

03.06.2022

STD - štandardizácia výrobných procesov

03.06.2022

Metódy a nástroje riešenia problémov

06.06.-07.06.2022

Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania

06.06.-07.06.2022

SPC III - projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

06.06.-07.06.2022

Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie

08.06.2022

Online porady

Online kurz

08.06.2022

Lean III – Shopfloor Management

08.06.2022

Séria kurzov na tému hybridné pracovné prostredie

09.06.-10.06.2022

Vodcovstvo v projektovom riadení

13.06.-14.06.2022

Časový manažment

13.06.-14.06.2022

PM IV - pokročilé metódy riadenia projektov

15.06.2022

Reverzná FMEA

15.06.2022

Kreativita a inovácie II: Skutočne dobré nápady

15.06.2022

MS Project v praxi projektového manažéra II

16.06.-17.06.2022

Vyjednávanie v obchodnom jednaní

16.06.-17.06.2022

SPC IV - DOE - Design of Experiments

16.06.-17.06.2022

Lean IV – produktivita a normovanie práce

20.06.2022

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania

20.06.-21.06.2022

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

21.06.2022

Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov podľa ISO 26262

22.06.-24.06.2022

SPC I - štatistické metódy riadenia

22.06.2022

Komunikácia v medzinárodnom tíme – interkultúrna komunikácia

22.06.-23.06.2022

Multiprojektové riadenie

24.06.2022

Riadenie rizík v projektoch

24.06.-24.06.0202

Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania

27.06.-28.06.2022

Prezentačné zručnosti I

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

28.06.-29.06.2022

Harmonizovaná FMEA I - analýza možných chýb a ich dôsledkov

07.07.-08.07.2022

Emocionálna inteligencia

07.07.-08.07.2022

PM I - projektový manažment I

12.07.-13.07.2022

PM II - projektový manažment II

19.09.-20.09.2022

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší

19.09.-20.09.2022

YB - Six Sigma Yellow Belt Training

21.09.-22.09.2022

Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

22.09.-23.09.2022

PM I - projektový manažment I

22.09.-23.09.2022

Project Management I (English)

26.09.-27.09.2022

Prezentačné zručnosti I

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

26.09.-27.09.2022

GB - Six Sigma Green Belt Training

28.09.2022

Rozvoj neformálnej autority

30.09.2022

Customer experience – ako nás vníma zákazník?

03.10.-04.10.2022

Leadership IV: Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

03.10.-04.10.2022

BB - Six Sigma Black Belt Training

05.10.-06.10.2022

Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania

05.10.-06.10.2022

Lean Management I

05.10.2022

Delegovanie

06.10.-07.10.2022

Rozhodovanie a riešenie problémov

07.10.2022

QFD - prenášanie požiadaviek do procesov

10.10.-11.10.2022

Prezentačné zručnosti II

Presvedčivosť, profesionalita a komunikácia s publikom

10.10.-11.10.2022

PM II - projektový manažment II

12.10.-14.10.2022

SPC I - štatistické metódy riadenia

12.10.2022

Kreativita a inovácie III: Motivuj - moderuj – inovuj

12.10.2022

Manažérske zručnosti III: Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

13.10.-14.10.2022

Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie

13.10.2022

Digitálna transformácia a Industry 4.0

17.10.-18.10.2022

Leadership II: Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie

17.10.-18.10.2022

Presvedčivý predaj II

17.10.-18.10.2022

TQM I - plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

17.10.-18.10.2022

Úvod do Minitab®

19.10.2022

Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov

19.10.2022

Emocionálna kompetencia lídra

Emočná znalosť, zručnosť, agilita

19.10.2022

Telephone communication in customer service

20.10.-21.10.2022

Harmonizovaná FMEA I - analýza možných chýb a ich dôsledkov

24.10.-25.10.2022

Prevencia a riešenie konfliktov

24.10.-25.10.2022

SPC II - riešenie problémov aplikácie SPC

24.10.2022

MS Project v praxi projektového manažéra I

26.10.-27.10.2022

PM III - komunikácia v projektovom riadení

26.10.2022

5S - päť krokov manažérstva pracovného prostredia

27.10.-28.10.2022

MSA - analýza systému merania

03.11.-04.11.2022

APQP/PPAP - pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

04.11.2022

Ako dosahovať výsledky a udržať si dobré vzťahy

07.11.-08.11.2022

Časový manažment

09.11.2022

Stres manažment

09.11.2022

Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania

10.11.-11.11.2022

Zdravý sedliacky rozum - myslenie v súvislostiach

10.11.-11.11.2022

Harmonizovaná FMEA II - moderovanie a aplikácia v praxi

10.11.-11.11.2022

Change manažment - riadenie zmeny

14.11.-15.11.2022

Lean II – Value Stream Management

14.11.2022

Logistika

14.11.-15.11.2022

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

15.11.2022

Supply Chain Management

21.11.-22.11.2022

Manažérske zručnosti II: Chcem mať efektívny a výkonný tím

21.11.-22.11.2022

PM IV - pokročilé metódy riadenia projektov

21.11.-22.11.2022

TPM - totálne produktívna údržba

21.11.-22.11.2022

SPC III - projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

23.11.-24.11.2022

Leadership III: Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

23.11.2022

E-collaboration - virtuálne projektové tímy

23.11.-24.11.2022

Lean IV – produktivita a normovanie práce

24.11.2022

MS Project v praxi projektového manažéra II

25.11.2022

8D - riešenie problémov metódou 8D

25.11.2022

Životný cyklus zamestnanca

25.11.2022

Efektívne vedenie pracovných porád

28.11.-29.11.2022

Koučingový prístup v praxi lídra

28.11.-29.11.2022

Presentation skills in English I

30.11.2022

Rozvoj zamestnancov 70 - 20 - 10

30.11.2022

Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

30.11.2022

Digitálna transformácia v Logistike a SCM

01.12.-02.12.2022

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

05.12.-06.12.2022

PM I - projektový manažment I

05.12.-06.12.2022

Prezentačné zručnosti I

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

07.12.2022

Hodnotiaci rozhovor

07.12.2022

Certifikácia Lean Professional

08.12.-09.12.2022

SPC IV - DOE - Design of Experiments

08.12.-09.12.2022

Asertivita - ONLINE KURZ

08.12.-09.12.2022

Asertivita - PREZENČNÁ FORMA

12.12.-13.12.2022

Práca so skupinou pri moderovaní workshopov - ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu

14.12.-15.12.2022

Emocionálna inteligencia