Kalendár kurzov

07.07.-08.07.2022

PM I - projektový manažment I

07.07.-08.07.2022

Emocionálna inteligencia

12.07.-13.07.2022

PM II - projektový manažment II

13.07.2022

Stres manažment ONLINE

19.09.-20.09.2022

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší

19.09.-20.09.2022

YB - Six Sigma Yellow Belt Training

21.09.-22.09.2022

Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

22.09.-23.09.2022

Project Management I (English)

22.09.-23.09.2022

PM I - projektový manažment I

26.09.-27.09.2022

GB - Six Sigma Green Belt Training

26.09.-27.09.2022

Prezentačné zručnosti I

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

28.09.2022

Rozvoj neformálnej autority

30.09.2022

Customer experience – ako nás vníma zákazník?

03.10.-04.10.2022

BB - Six Sigma Black Belt Training

03.10.-04.10.2022

Leadership IV: Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

05.10.-06.10.2022

Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania

05.10.2022

Delegovanie

05.10.-06.10.2022

Lean Management I

07.10.2022

QFD - prenášanie požiadaviek do procesov

10.10.-11.10.2022

Prezentačné zručnosti II

Presvedčivosť, profesionalita a komunikácia s publikom

10.10.-11.10.2022

PM II - projektový manažment II

12.10.-14.10.2022

SPC I - štatistické metódy riadenia

12.10.2022

Kreativita a inovácie III: Motivuj - moderuj – inovuj

13.10.-14.10.2022

Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie

17.10.-18.10.2022

Úvod do Minitab®

17.10.-18.10.2022

TQM I - plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

17.10.-18.10.2022

Leadership II: Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie

17.10.-18.10.2022

Presvedčivý predaj II

19.10.2022

Telephone communication in customer service

19.10.2022

Emocionálna kompetencia lídra

Emočná znalosť, zručnosť, agilita

19.10.2022

Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov

20.10.-21.10.2022

Harmonizovaná FMEA I - analýza možných chýb a ich dôsledkov

24.10.-25.10.2022

SPC II - riešenie problémov aplikácie SPC

24.10.2022

MS Project v praxi projektového manažéra I

24.10.-25.10.2022

Prevencia a riešenie konfliktov

26.10.-27.10.2022

PM III - komunikácia v projektovom riadení

26.10.2022

5S - päť krokov manažérstva pracovného prostredia

27.10.-28.10.2022

MSA - analýza systému merania

03.11.-04.11.2022

APQP/PPAP - pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

04.11.2022

Ako dosahovať výsledky a udržať si dobré vzťahy

04.11.2022

Manažérske zručnosti III: Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

07.11.-08.11.2022

Časový manažment

09.11.2022

Stres manažment

09.11.2022

Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania

10.11.-11.11.2022

Zdravý sedliacky rozum - myslenie v súvislostiach

10.11.-11.11.2022

Harmonizovaná FMEA II - moderovanie a aplikácia v praxi

10.11.-11.11.2022

Change manažment - riadenie zmeny

14.11.-15.11.2022

Lean II – Value Stream Management

14.11.2022

Logistika

14.11.-15.11.2022

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

15.11.2022

Supply Chain Management

21.11.-22.11.2022

Manažérske zručnosti II: Chcem mať efektívny a výkonný tím

21.11.-22.11.2022

PM IV - pokročilé metódy riadenia projektov

21.11.-22.11.2022

TPM - totálne produktívna údržba

21.11.-22.11.2022

SPC III - projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

23.11.2022

E-collaboration - virtuálne projektové tímy

23.11.-24.11.2022

Lean IV – produktivita a normovanie práce

23.11.-24.11.2022

Leadership III: Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

24.11.2022

MS Project v praxi projektového manažéra II

25.11.2022

8D - riešenie problémov metódou 8D

25.11.2022

Efektívne vedenie pracovných porád

25.11.2022

Životný cyklus zamestnanca

28.11.-29.11.2022

Koučingový prístup v praxi lídra

28.11.-29.11.2022

Presentation skills in English I

30.11.2022

Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

30.11.2022

Rozvoj zamestnancov 70 - 20 - 10

30.11.2022

Digitálna transformácia v Logistike a SCM

01.12.-02.12.2022

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

05.12.-06.12.2022

Prezentačné zručnosti I

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

05.12.-06.12.2022

PM I - projektový manažment I

07.12.2022

Certifikácia Lean Professional

07.12.2022

Hodnotiaci rozhovor

08.12.-09.12.2022

Asertivita - PREZENČNÁ FORMA

08.12.-09.12.2022

Asertivita - ONLINE KURZ

08.12.-09.12.2022

SPC IV - DOE - Design of Experiments

12.12.-13.12.2022

Práca so skupinou pri moderovaní workshopov - ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu

12.12.-13.12.2022

Rozhodovanie a riešenie problémov

14.12.-15.12.2022

Emocionálna inteligencia

15.12.-16.12.2022

PM V – multiprojektové riadenie a PMO