Kalendár kurzov

05.12.-06.12.2022

Agilné riadenie projektov a procesov

05.12.-06.12.2022

Prezentačné zručnosti

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

07.12.2022

Hodnotiaci rozhovor

07.12.2022

Certifikácia Lean Professional

08.12.-09.12.2022

SPC IV - DOE - Design of Experiments

08.12.-09.12.2022

Asertivita

12.12.-13.12.2022

Rozhodovanie a riešenie problémov

12.12.-13.12.2022

Práca so skupinou pri moderovaní workshopov - ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu

14.12.-15.12.2022

Emocionálna inteligencia

15.12.-16.12.2022

Projektový manažment V – multiprojektové riadenie a Project Management Office

15.12.-16.12.2022

Projektový manažment I

20.03.-21.03.2023

Prezentačné zručnosti

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

22.03.2023

Vyjednávanie pre nákupcov ONLINE kurz

22.03.2023

Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov

23.03.-24.03.2023

Projektový manažment I

29.03.2023

Storytelling - Presvedč príbehom

03.04.-29.06.2023

Six Sigma Green Belt Training

13.04.-14.04.2023

Projektový manažment II

19.04.2023

Ako zlepšiť customer experience v emailovej komunikácii

20.04.-21.04.2023

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší

20.04.-21.04.2023

Harmonizovaná FMEA I - analýza možných chýb a ich dôsledkov

24.04.-25.04.2023

SPC I - štatistické metódy riadenia

24.04.-25.04.2023

Agilný Leadership

24.04.2023

Manažérsky pohľad na riadenie EÚ projektov

24.04.2023

Finančná analýza projektu

26.04.-27.04.2023

Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

26.04.2023

Kreativita a inovácie I: Ako sa pozrieť na veci inak

27.04.2023

Manažérske analýzy v Power BI

Manažérske analýzy a praktické precvičenie práce na modelových situáciách v…

28.04.2023

5S - päť krokov manažérstva pracovného prostredia

02.05.-03.05.2023

Asertivita

03.05.2023

Sebariadenie v hybridnom pracovnom prostredí

04.05.-05.05.2023

Leadership V: Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

Strategické uvažovanie - vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

04.05.-05.05.2023

Lean Management I

09.05.-10.05.2023

MSA - analýza systému merania

09.05.-10.05.2023

Projektový manažment III - komunikácia v projektovom riadení

11.05.-12.05.2023

Presvedčivý predaj I

11.05.-12.05.2023

APQP/PPAP - pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

12.05.2023

8D - riešenie problémov metódou 8D

15.05.-16.05.2023

Six Sigma Yellow Belt Training

17.05.2023

Stres manažment

17.05.2023

EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov

17.05.2023

Riadenie v hybridnom prostredí

18.05.2023

MS Project v praxi projektového manažéra I

18.05.2023

Logistika

19.05.2023

MS Project v praxi projektového manažéra II

19.05.2023

Supply Chain Management

22.05.2023

Umenie prekonať seba a dotiahnuť veci do konca

23.05.-24.05.2023

Lean Management II – Value Stream Management

24.05.2023

Tímová práca a riešenie úloh v online prostredí - SIMULÁCIA LETECKÁ SPOJKA

25.05.-26.05.2023

Vyjednávanie pre obchodníkov

25.05.-26.05.2023

Projektový manažment I

29.05.-30.05.2023

Manažérske zručnosti II: Chcem mať efektívny a výkonný tím

29.05.2023

Harmonizovaná FMEA II - moderovanie a aplikácia v praxi

31.05.-01.06.2023

Prevencia a riešenie konfliktov

01.06.-02.06.2023

TPM - totálne produktívna údržba

02.06.2023

Riadenie rizík v projektoch

02.06.2023

Ako zlepšiť customer experience v telefonickej komunikácii

05.06.-06.06.2023

Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie

06.06.2023

Lean Management III – Shopfloor Management

07.06.-08.06.2023

Vodcovstvo v projektovom riadení

07.06.2023

STD - štandardizácia výrobných procesov

08.06.2023

TQM I - plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

09.06.2023

Koučingový prístup v praxi lídra

09.06.2023

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

12.06.-13.06.2023

Časový manažment

12.06.-13.06.2023

Projektový manažment IV - pokročilé metódy riadenia projektov

14.06.2023

Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania

14.06.2023

Kreativita a inovácie II: Skutočne dobré nápady

15.06.-16.06.2023

SPC IV - DOE - Design of Experiments

15.06.-16.06.2023

Lean Management IV – Produktivita a normovanie práce

19.06.-20.06.2023

Emocionálna inteligencia

21.06.2023

Komunikácia v medzinárodnom tíme – interkultúrna komunikácia

22.06.-23.06.2023

SPC II - riešenie problémov aplikácie SPC

26.06.-27.06.2023

Prezentačné zručnosti

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

28.06.2023

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

03.07.-04.07.2023

Harmonizovaná FMEA I - analýza možných chýb a ich dôsledkov

03.07.-04.07.2023

Projektový manažment I

06.07.-07.07.2023

Projektový manažment II

18.09.-19.09.2023

Six Sigma Yellow Belt Training

20.09.-21.09.2023

Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

21.09.-22.09.2023

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší

25.09.-26.09.2023

Projektový manažment I

25.09.-26.09.2023

Project Management I (English)

27.09.2023

Rozvoj neformálnej autority

27.09.-13.12.2023

Six Sigma Green Belt Training

29.09.2023

Customer experience – ako nás vníma zákazník?

02.10.-14.12.2023

Six Sigma Black Belt Training

04.10.2023

Delegovanie

05.10.-06.10.2023

APQP/PPAP - pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

05.10.-06.10.2023

Lean Management I

09.10.2023

Kreativita a inovácie III: Motivuj - moderuj – inovuj

09.10.-10.10.2023

Leadership IV: Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

11.10.2023

Mentálna flexibilita

12.10.-13.10.2023

SPC I - štatistické metódy riadenia

12.10.-13.10.2023

Projektový manažment II

12.10.-13.10.2023

Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie

16.10.-17.10.2023

Leadership II: Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie

18.10.-19.10.2023

Presvedčivý predaj II

19.10.-20.10.2023

MSA - analýza systému merania

23.10.-24.10.2023

Prevencia a riešenie konfliktov

25.10.-26.10.2023

Projektový manažment III - komunikácia v projektovom riadení

25.10.2023

5S - päť krokov manažérstva pracovného prostredia

26.10.2023

8D - riešenie problémov metódou 8D

26.10.-27.10.2023

Harmonizovaná FMEA I - analýza možných chýb a ich dôsledkov

27.10.2023

Manažérske zručnosti III: Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

27.10.2023

QFD - prenášanie požiadaviek do procesov

06.11.-07.11.2023

Časový manažment

08.11.2023

Stres manažment

09.11.2023

Analytické myslenie - myslenie v súvislostiach

09.11.-10.11.2023

SPC II - riešenie problémov aplikácie SPC

10.11.2023

Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania

13.11.2023

Hodnotiaci rozhovor

14.11.2023

MS Project v praxi projektového manažéra I

15.11.2023

Harmonizovaná FMEA II - moderovanie a aplikácia v praxi

15.11.2023

MS Project v praxi projektového manažéra II

20.11.-21.11.2023

Change manažment - riadenie zmeny

20.11.2023

SPC III - projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

20.11.2023

Vyjednávanie pre nákupcov II ONLINE kurz

21.11.-22.11.2023

Lean Management II – Value Stream Management

22.11.-23.11.2023

Leadership III: Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

23.11.-24.11.2023

TPM - totálne produktívna údržba

24.11.2023

Efektívne vedenie pracovných porád

27.11.-28.11.2023

Presentation skills in English

27.11.2023

Logistika

28.11.2023

Supply Chain Management

29.11.2023

E-collaboration - virtuálne projektové tímy

29.11.2023

Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

30.11.-01.12.2023

Key account management

30.11.2023

Lean Management III – Shopfloor Management

01.12.2023

Certifikácia Project Management Excellence

04.12.-05.12.2023

Prezentačné zručnosti

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

04.12.-05.12.2023

SPC IV - DOE - Design of Experiments

06.12.2023

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

06.12.2023

Storytelling - Presvedč príbehom

07.12.-08.12.2023

Asertivita

07.12.-08.12.2023

Lean Management IV – Produktivita a normovanie práce

11.12.-12.12.2023

Projektový manažment I

12.12.-13.12.2023

Emocionálna inteligencia

14.12.-15.12.2023

Projektový manažment V – multiprojektové riadenie a Project Management Office

15.12.2023

Certifikácia Lean Professional