Kalendár kurzov

22.09.-23.09.2021

Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

23.09.-24.09.2021

YB - Six Sigma Yellow Belt Training

27.09.-28.09.2021

Project Management I (English)

27.09.-28.09.2021

Prezentačné zručnosti I

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

27.09.-28.09.2021

PM I - projektový manažment I

29.09.-30.09.2021

GB - Six Sigma Green Belt Training

30.09.-01.10.2021

Lean Management I

01.10.2021

QFD - prenášanie požiadaviek do procesov

04.10.-05.10.2021

BB - Six Sigma Black Belt Training

04.10.-05.10.2021

Leadership IV: Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

Výzvy lídra - potenciál, príležitosť a zmena

06.10.-08.10.2021

SPC I - štatistické metódy riadenia

06.10.2021

Delegovanie

07.10.-08.10.2021

Ako robiť dobré rozhodnutia

11.10.-12.10.2021

Prezentačné zručnosti II

Presvedčivosť, profesionalita a komunikácia s publikom

11.10.-12.10.2021

MSA - analýza systému merania

11.10.-12.10.2021

PM II - projektový manažment II

13.10.2021

Ako dosahovať výsledky a udržať si dobré vzťahy

13.10.2021

Manažérske zručnosti III: Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

13.10.2021

Leadership s DiSC® - lepšie porozumenie seba a kolegov

13.10.2021

Digitálna transformácia a Industry 4.0

14.10.-15.10.2021

Harmonizovaná FMEA I - analýza možných chýb a ich dôsledkov

14.10.-15.10.2021

Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie

18.10.-19.10.2021

Úvod do Minitab®

18.10.-19.10.2021

Presvedčivý predaj II

18.10.-19.10.2021

Leadership II: Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie

Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie

18.10.-19.10.2021

TQM I - plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

19.10.-20.10.2021

Vymáhanie pohľadávok po telefóne

20.10.-21.10.2021

APQP/PPAP - pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

20.10.2021

Emocionálna kompetencia lídra

Emočná znalosť, zručnosť, agilita

20.10.-21.10.2021

SPC II - riešenie problémov aplikácie SPC

21.10.2021

Nájdite svoje PREČO

22.10.2021

Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov

22.10.2021

Telephone communication in customer service

22.10.2021

MS Project v praxi projektového manažéra I

22.10.2021

5S - päť krokov manažérstva pracovného prostredia

25.10.-26.10.2021

Prevencia a riešenie konfliktov

25.10.-26.10.2021

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší

Osobný rozvoj lídra, vždy môžem byť lepší

27.10.-28.10.2021

PM III - komunikácia v projektovom riadení

03.11.2021

Kreativita a inovácie I: Ako sa pozrieť na veci inak

04.11.2021

Kreativita a inovácie II: Skutočne dobré nápady

05.11.2021

8D - riešenie problémov metódou 8D

08.11.-09.11.2021

Časový manažment

08.11.2021

Tréning vizuálnej komunikácie - DOODLING

09.11.-10.11.2021

PM IV - pokročilé metódy riadenia projektov

09.11.-10.11.2021

Lean II – Value Stream Management

10.11.2021

Stres manažment

11.11.-12.11.2021

Zdravý sedliacky rozum - myslenie v súvislostiach

11.11.-12.11.2021

Koučingový prístup v praxi lídra

15.11.2021

Kreativita a inovácie III: Motivuj - moderuj – inovuj

15.11.-16.11.2021

Projektový manažment nábehu sériovej výroby

15.11.-16.11.2021

SPC III - projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

18.11.-19.11.2021

Harmonizovaná FMEA II - moderovanie a aplikácia v praxi

18.11.-19.11.2021

TPM - totálne produktívna údržba

18.11.-19.11.2021

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

22.11.-23.11.2021

Manažérske zručnosti II: Chcem mať efektívny a výkonný tím

Chcem mať efektívny a výkonný tím

22.11.2021

Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania

23.11.2021

eCollaboration - virtuálne projektové tímy

24.11.2021

Životný cyklus zamestnanca

24.11.-25.11.2021

Leadership III: Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

Vedenie manažérskych tímov - orientácia na ľudí

25.11.-26.11.2021

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

25.11.2021

MS Project v praxi projektového manažéra II

26.11.2021

Efektívne vedenie pracovných porád

29.11.-30.11.2021

PM I - projektový manažment I

29.11.-30.11.2021

Presentation skills in English I

01.12.-02.12.2021

SPC IV - DOE - Design of Experiments

01.12.2021

Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

02.12.-03.12.2021

Leadership V: Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

Strategické uvažovanie - vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

06.12.-07.12.2021

Logistika a Supply Chain Management

06.12.-07.12.2021

Prezentačné zručnosti I

Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

08.12.-09.12.2021

Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania

08.12.2021

Hodnotiaci rozhovor

09.12.-10.12.2021

Asertivita

13.12.-14.12.2021

Ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu

14.12.2021

Certifikácia Lean Professional

15.12.-16.12.2021

Emocionálna inteligencia

15.12.-16.12.2021

Lean IV – produktivita a normovanie práce