Umenie prekonať seba a dotiahnuť veci do konca

Kurz Umenie prekonať seba a dotiahnuť veci do konca ja zameraný na to ako sa zbaviť  prokrastinácie a perfekcionizmu. 

Na ceste k realizácii stanovených cieľov sa stretávame s faktormi, ktoré nás spomaľujú, brzdia a znemožňujú nám dosiahnuť  naše ciele (odkladanie dôležitých úloh, negativizmus, prehnané nároky) a faktormi, ktoré nás posilňujú, podporujú a sú istou zárukou toho, že ciele naplníme (správne návyky, sebakontrola, sebadôvera). Ako prekonať seba samého a zmeniť zabehnuté vzorce správania? Ako si vypestovať návyky, ktoré podporujú doťahovať naplánované veci do konca? Aj o tom je tento kurz vedený zážitkovou formou s množstvom zaujímavých cvičení. Kurz voľne nadväzuje na Časový manažment.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Zbaviť sa prokrastinácie a perfekcionizmu.
 • Naučiť sa metódy, ktorými sa dá posilňovať vôľa a sebakontrola.
 • Podporiť zavedenie správnych návykov a posilniť sebadisciplínu.

OBSAH KURZU

Prokrastinácia – tichý zabijak efektivity

 • Ako prestať odkladať dôležité veci na neskôr a zbaviť sa robenia nepodstatných vecí?

Zvádzajúce hlasy sirén perfekcionizmu

 • Ako sa vymaniť z okov nezdravej snahy vždy dosahovať perfektný výkon?

V zajatí negatívnych emócií

 • Ako byť rezistentný voči negativizmu a pesimizmu „toxických“ pracovníkov?

Obdivuhodná sila zvyku

 • Ako skoncovať so zlozvykmi a rozvíjať dobré návyky, aby sme dosiahli svoje ciele?

Pevná vôľa ako sval

 • Ako sa dá posilňovať pevná vôľa a prečo je spoľahlivejšia než motivácia?

Zdroje a nástroje podporujúce pozitívnu zmenu

 • Akými spôsobmi identifikovať a rozvíjať svoje silné stránky?

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.