Strategické plánovanie a jeho prenesenie do systému KPI a cieľov

Strategické plánovanie vychádza z dlhodobej vízie spoločnosti a prenáša ju do strednodobých a ročných cieľov a zabezpečuje tiež ich prenesenie do plánov a krokov, ktoré vedú k ich dosiahnutiu. Súčasťou je definovanie KPI (Key Performance Indicators) a priradenie zodpovednosti ľuďom s termínmi realizácie. V niektorých najmä výrobných firmách sa táto metóda nazýva “Hoshin Kanri” (Compass Management), a jedným z nástrojov môźe byť plánovacia X-matica. Okrem kaskádového plánovania “zhora nadol” sa pracuje aj s “catchball” systémom. Ten zabezpečuje spätnú väzbu od tých, ktorí úlohy realizujú, čím sa dosiahne obojsmerný tok informácií. Na workshopoch vedených lektorom FBE sa zúčastňujú manažéri z jednotlivých úrovní, pre ktoré sa plánovanie robí. Pokiaľ tím prejde viackrát týmto procesom a získa skúsenosť so správnou aplikáciou metodiky, v ďalších rokoch môže vedením podľa vytvorených postupov pre danú organizáciu poveriť interného moderátora.

Daniel Laco

Rozprávajme sa o riešeniach pre Vás

Kontaktovať