Finančný manažment pre nefinančných manažérov

Kurz Finančný manažment pre nefinančných manažérov je zameraný na porozumenie vplyvu ekonomických ukazovateľov na rôzne aktivity spoločnosti.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

2022

2023

Jar

22. – 23.06

Jeseň

CIELE

• Porozumenie vplyvu ekonomických ukazovateľov na rôzne aktivity spoločnosti
• Základné ekonomické výsledky: zisk, tržby, výnosy, hodnota spoločnosti, pridaná hodnota, aktíva, pasíva, investície, odpisy, fixné náklady, iné druhy nákladov, pohľadávky, dlhy, daň zo zisku, DPH, odvody, rozdelenie zisku, EBIT, EBT, EBITDA
• Ekonomické ukazovatele používané v komunikácii s rôznymi zainteresovanými skupinam

OBSAH KURZU

Základné finančné analýzy

 • Kedy je firma zdravá
 • Financovanie firmy vlastným a cudzím kapitálom, časová hodnota Cash Flow
 • Základné ukazovatele: ROI, ROCE, zadlženosť, Cash Flow, Likvidita, Doba obratu
 • Čo zaujíma investorov alebo majiteľov. Čo zaujíma zákazníkov a dodávateľov

 

Príprava budgetu

 • Finančný benchmarking
 • Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné položky
 • Budgeting process a problémy, ktorým sa dá predchádzať
 • Analýza budgetu pre rôzne ciele
 • Sledovanie operatívneho plnenia budgetu (dôležitá téma)

 

Zlepšovanie finančných výsledkov

 • Prečo potrebujeme zlepšovať finančné výsledky
 • Okamžité možnosti ovplyvnenia finančných výsledkov
 • Strednodobé a dlhodobé možnosti ovplyvňovania finančných výsledkov
 • Break-Even analýza
 • Activity-Based Costing
 • Finančná riziková analýza a šetrenie prostriedkov

 

Konkrétne požiadavky klienta

 • Vysvetlenia pojmov ako je PNL: EBIT  EBITDA (HV), IFRS EBITDA, CONS EBITDA.
 • Optimalizácia nákladov a výnosov (znižovanie, zvyšovanie, zrušenie, zmena,…)

LEKTORI

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:30
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.