Finančný manažment pre nefinančných manažérov

Kurz Finančný manažment pre nefinančných manažérov je zameraný na porozumenie vplyvu ekonomických ukazovateľov na rôzne aktivity spoločnosti.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Porozumenie vplyvu ekonomických ukazovateľov na rôzne aktivity spoločnosti.
 • Základné ekonomické pojmy: výnosy, náklady, zisk, hodnota spoločnosti, pridaná hodnota, aktíva, pasíva, investície, odpisy, fixné a variabilné náklady, pohľadávky, záväzky, dane, odvody, rozdelenie zisku, EBIT, EBITDA.
 • Ekonomické ukazovatele používané v komunikácii s rôznymi zainteresovanými skupinami.
 • Inteligentný reporting a sledovanie manažérskych ukazovateľov cez Power BI, vrátane využitia AI funkcií (Artificial Intelligence).

Základné finančné analýzy

 • Kedy je firma zdravá
 • Financovanie firmy vlastným a cudzím kapitálom, časová hodnota peňazí.
 • Základné ukazovatele: ROI, ROCE, zadĺženosť, cash flow, likvidita, doba obratu.
 • Čo zaujíma investorov alebo majiteľov. Čo zaujíma zákazníkov a dodávateľov

Príprava budgetu

 • Finančný benchmarking
 • Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné položky
 • Budgeting process a problémy, ktorým sa dá predchádzať
 • Analýza budgetu pre rôzne ciele
 • Sledovanie operatívneho plnenia budgetu.

Zlepšovanie finančných výsledkov

 • Prečo potrebujeme zlepšovať finančné výsledky
 • Okamžité možnosti ovplyvnenia finančných výsledkov
 • Strednodobé a dlhodobé možnosti ovplyvňovania finančných výsledkov
 • Break-Even analýza
 • Activity-Based Costing
 • Finančná riziková analýza a šetrenie prostriedkov
 • Ukážka AI funkcií – Key Influencers, Smart Narrative, Decomposition Tree.
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať