``The level of cooperation that we have with FBE, combined with their expertise and constant efforts to create better experience for the trainings have made our partnership very successful. The trainees gave the training a very positive score and have since been asking for more.``

Blaise Francisco, Program Manager for Operations, Marlink BV

FBE má viac ako 25 rokov skúseností s rozvojom Call Centier na Slovensku i v Česku.

Stáli sme pri zrode viacerých CC, napríklad CC Slovak Telekomu, realizovali sme komplexné dlhodobé rozvojové programy s ďalšími veľkými Call Centrami (nad 100 operátorov), ako napr. VÚB a SPP. Nastavovali sme KPI, štandardy hodnotenia, uskutočnili kompletný rozvoj pracovníkov CC, vrátane ich nadriadených (tréningy, workshopy, koučingy, tieňovanie, mystery calling, odposluchy, analýzy e-mailov atď.).

V medzinárodnom prostredí sme realizovali globálny projekt rozvoja zákazníckeho servisu spoločnosti Marlink. Rozvoj a nastavenie vysokého štandardu komunikácie technických centier a zákazníckych pracovníkov sme uskutočnili v regionálnych centrách spoločnosti v USA, Singapure, 5 krajinách Európy (140 účastníkov programu). Viac informácií o projekte nájdete tu.

Pri našich programoch sa zameriavame na ciele klienta, podľa ktorých nastavujeme rozsah, formu a obsah rozvoja. Ciele môžu byť rôzne, či už ide o:

  • Boost predaja
  • Inovatívne prvky do telesales
  • Zladenie komunikačných štandardov
  • Prozákaznícku a profesionálnu komunikáciu
  • Skracovanie hovorov, zlepšenie kvality hovorov
  • Zvládanie ťažkých hovorov a sťažností, atď.

Trénujeme jednak samotných operátorov (telefonická, e-mailová, chatová komunikácia, zvládanie stresu), ako aj koučov, supervízorov a manažérov (nastavovanie hodnotenia, koučingová spätná väzba, vedenie CC atď.).

Rozvoj realizujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

FBE poskytuje široké portfólio rozvojových aktivít a služieb pre Call Centrá a disponuje bohatými skúsenosťami na slovenskom, českom a medzinárodnom trhu.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať