Vedenie výberových pohovorov

Kurz Vedenie výberových pohovorov je zameraný na zdokonalenie zručnosti účastníkov efektívne viesť výberového rozhovory.

 • Zdokonaliť zručnosti účastníkov efektívne viesť výberového rozhovory.
 • Zdokonaliť a rozvinúť komunikačné schopnosti účastníkov tak, aby v kontakte s uchádzačmi získali čo najlepšie a najvhodnejšie informácie a vedeli efektívnejšie posúdiť vhodnosť kandidátov.
 • Poskytnúť účastníkom spätnú väzbu na základe nácviku vedenia výberového rozhovoru.

Plánovanie a príprava výberového pohovoru

 • Čo je potrebné vedieť, aby sme urobili úspešný výberový pohovor?
 • Práca so zdrojmi informácií o kandidátovi
 • Typy rozhovorov, príprava, usporiadanie a rozsadenie
 • Kritériá a ich formulácia
 • Príprava otázok a scenára

Vedenie rozhovoru

 • Štruktúra výberového pohovoru
 • Spôsob vedenia pohovoru
 • Kladenie otázok a zisťovanie informácií
 • Prispôsobenie vedenia pohovoru k pozícii a typu kandidáta
 • Práca s faktami a domnienkami

Verbálna a neverbálna komunikácia

 • Mapovanie významu slov
 • Správne porozumenie vyrieknutého.
 • Význam neverbálnej komunikácie v procese výberového pohovoru

 Techniky kladenia otázok a reakcie na ne

 • Pravidlá kladenia otázok
 • Nedovolené otázky a ako sa opýtať inak?

 Chyby pri posudzovaní a spätná väzba

 • Najčastejšie chyby pri posudzovaní uchádzačov
 • Čo vlastne pozorujeme na druhých?
 • Aktívne počúvanie, empatia, vnímanie druhých

Vyhodnotenie pohovoru

 • Záznam z výberového pohovoru
 • Zhodnotenie kandidáta

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať