Strategický pohľad na manažment zmien po kríze – Ako bude vyzerať nový normál?

Online modul vedený lektorom
Rozsah: 3 hodiny, Cieľová skupina: Vyšší a top manažment

V reakcii na krízu prijímame okamžité a dočasné krízové opatrenia. Bude sa dať po kríze vrátiť do normálu, ako sme ho poznali? Alebo nás čaká nový normál, s desiatkami väčších a menších zmien a prijatých opatrení, nie predchádzajúci stav?

Nová realita: pohyblivé ciele

  • Čo už vieme, že zostáva nemenné (rovnaké ako pred krízou)?
  • Z toho, čo sa bude meniť, kde už vieme, ako má tá zmena vyzerať?
  • „Known Unknowns“ vs „Unknown Unknowns“.

 Alternatívne scenáre

  • Príprava na budúcnosť, ktorú nepoznáme.
  • Popis a vizualizácie scenárov, ich validácia, identifikácia opatrení.
  • Od rizík k príležitostiam: dve strany jednej mince.

Manažment zmien a práca s ľuďmi (riadenie zmeny)

  • Burning platform – znova a znova vysvetľujte, prečo sú zmeny potrebné.
  • „Pohoďáci“ aj „ustráchaní“, „odpočinutí“ aj „uštvaní“ – ľudia prežívali krízu veľmi rôzne.
  • Ostrovy istoty v mori neistoty – o čo sa však môžeme oprieť.

Technické predpoklady:
Pre realizáciu kurzu využívame online platformu. K účasti na kurze je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať