Engagement

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Sú ľudia, ktorých práca baví a napĺňa ich. Ale sú aj takí, ktorí do práce nedávajú srdce, pracujú možno aj dobre, ale „odtiaľ-potiaľ“. A potom sú takí, ktorí sú na pomyselnej škále skôr „proti“ – sú nespokojní, a všetkým to dávajú najavo. Otázky pre manažéra sú: Vybral som si zlých ľudí? Prispel som k tomu, že sú moji spolupracovníci demotivovaní? A najmä otázka: Čo s tým môžem urobiť, aby sa to zmenilo k lepšiemu?

CIELE

 • Zdokonaliť sa vo vedení spolupracovníkov k angažovanému a zapojenému fungovaniu v organizácii.
 • Naučiť sa pozerať na veci optikou organizácie (cieľov, úloh a výsledkov) aj optikou spolupracovníkov.
 • Zlepšiť sa v overovaní očakávaní, v počúvaní a v oceňovaní spolupracovníkov.

OBSAH KURZU

Prečo Engagement

 • Vyjasnenie pojmu, čo sú ciele angažovanosti a zapojenia spolupracovníkov.
 • Firemný kontext (firemná kultúra, ľudia a procesy, straty a zisky).
 • Podmienky pre Engagement a bariéry Engagementu.

Čo zažívajú spolupracovníci…

 • Jasné a nejasné ciele a očakávania.
 • Počúvanie a „počúvanie“.
 • Záujem, oceňovanie, hodnota a sebahodnota.
 • Komunikácia slovom a činom.
 • 7 nefunkčných skratiek k Engagementu.

… a čo my ako vedúci pracovníci

 • Môj vlastný Engagement.
 • Ja a moja rola.
 • Zdroje mojej angažovanosti.
 • Kedy som ja prekážka.
 • Slabosť neomylnosti, sila zraniteľnosti.

Formulovanie jasných očakávaní

 • Viem, čo od teba očakávam; vieš, čo od teba očakávam?
 • Overovanie, predvídateľnosť a neistota.
 • Myslíš tým, že…?

Počúvanie, oceňovanie a podpora

 • 4 úrovne počúvania, text, podtext, kontext.
 • Prichyťte ľudí pri niečom dobrom.
 • Vytváranie bezpečného prostredia.
 • Validovanie a hodnota spolupracovníkov.

Rozvojový plán

 • Rozvojový plán spolupracovníka.
 • Rozvojový plán seba samého.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 708€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 648€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.