Engagement

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Sú ľudia, ktorých práca baví a napĺňa ich. Ale sú aj takí, ktorí do práce nedávajú srdce, pracujú možno aj dobre, ale „odtiaľ-potiaľ“. A potom sú takí, ktorí sú na pomyselnej škále skôr „proti“ – sú nespokojní, a všetkým to dávajú najavo. Otázky pre manažéra sú: Vybral som si zlých ľudí? Prispel som k tomu, že sú moji spolupracovníci demotivovaní? A najmä otázka: Čo s tým môžem urobiť, aby sa to zmenilo k lepšiemu?

CIELE

 • Zdokonaliť sa vo vedení spolupracovníkov k angažovanému a zapojenému fungovaniu v organizácii.
 • Naučiť sa pozerať na veci optikou organizácie (cieľov, úloh a výsledkov) aj optikou spolupracovníkov.
 • Zlepšiť sa v overovaní očakávaní, v počúvaní a v oceňovaní spolupracovníkov.

OBSAH KURZU

Prečo Engagement

 • Vyjasnenie pojmu, čo sú ciele angažovanosti a zapojenia spolupracovníkov.
 • Firemný kontext (firemná kultúra, ľudia a procesy, straty a zisky).
 • Podmienky pre Engagement a bariéry Engagementu.

Čo zažívajú spolupracovníci…

 • Jasné a nejasné ciele a očakávania.
 • Počúvanie a „počúvanie“.
 • Záujem, oceňovanie, hodnota a sebahodnota.
 • Komunikácia slovom a činom.
 • 7 nefunkčných skratiek k Engagementu.

… a čo my ako vedúci pracovníci

 • Môj vlastný Engagement.
 • Ja a moja rola.
 • Zdroje mojej angažovanosti.
 • Kedy som ja prekážka.
 • Slabosť neomylnosti, sila zraniteľnosti.

Formulovanie jasných očakávaní

 • Viem, čo od teba očakávam; vieš, čo od teba očakávam?
 • Overovanie, predvídateľnosť a neistota.
 • Myslíš tým, že…?

Počúvanie, oceňovanie a podpora

 • 4 úrovne počúvania, text, podtext, kontext.
 • Prichyťte ľudí pri niečom dobrom.
 • Vytváranie bezpečného prostredia.
 • Validovanie a hodnota spolupracovníkov.

Rozvojový plán

 • Rozvojový plán spolupracovníka.
 • Rozvojový plán seba samého.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 708€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 648€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.