Engagement

Kurz Engagement je zameraný na to ako sa zdokonaliť vo vedení spolupracovníkov k angažovanému a zapojenému fungovaniu v organizácii.

Sú ľudia, ktorých práca baví a napĺňa ich. Ale sú aj takí, ktorí do práce nedávajú srdce, pracujú možno aj dobre, ale „odtiaľ-potiaľ“. A potom sú takí, ktorí sú na pomyselnej škále skôr „proti“ – sú nespokojní, a všetkým to dávajú najavo. Otázky pre manažéra sú: Vybral som si zlých ľudí? Prispel som k tomu, že sú moji spolupracovníci demotivovaní? A najmä otázka: Čo s tým môžem urobiť, aby sa to zmenilo k lepšiemu?

 • Zdokonaliť sa vo vedení spolupracovníkov k angažovanému a zapojenému fungovaniu v organizácii.
 • Naučiť sa pozerať na veci optikou organizácie (cieľov, úloh a výsledkov) aj optikou spolupracovníkov.
 • Zlepšiť sa v overovaní očakávaní, v počúvaní a v oceňovaní spolupracovníkov.

Prečo Engagement

 • Vyjasnenie pojmu, čo sú ciele angažovanosti a zapojenia spolupracovníkov.
 • Firemný kontext (firemná kultúra, ľudia a procesy, straty a zisky).
 • Podmienky pre Engagement a bariéry Engagementu.

Čo zažívajú spolupracovníci…

 • Jasné a nejasné ciele a očakávania.
 • Počúvanie a „počúvanie“.
 • Záujem, oceňovanie, hodnota a sebahodnota.
 • Komunikácia slovom a činom.
 • 7 nefunkčných skratiek k Engagementu.

… a čo my ako vedúci pracovníci

 • Môj vlastný Engagement.
 • Ja a moja rola.
 • Zdroje mojej angažovanosti.
 • Kedy som ja prekážka.
 • Slabosť neomylnosti, sila zraniteľnosti.

Formulovanie jasných očakávaní

 • Viem, čo od teba očakávam; vieš, čo od teba očakávam?
 • Overovanie, predvídateľnosť a neistota.
 • Myslíš tým, že…?

Počúvanie, oceňovanie a podpora

 • 4 úrovne počúvania, text, podtext, kontext.
 • Prichyťte ľudí pri niečom dobrom.
 • Vytváranie bezpečného prostredia.
 • Validovanie a hodnota spolupracovníkov.

Rozvojový plán

 • Rozvojový plán spolupracovníka.
 • Rozvojový plán seba samého.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať