Súčasťou FBE poslania „Aby ste boli ešte lepší“ je nielen pomáhať zákazníkom k ich „business excellence“, ale využívať naše zdroje na podporu dôležitých neziskových aktivít, ako je investovanie do rozvoja ďalšej generácie mladých ľudí a skvalitňovanie života tých, ktorí sú odkázaní na pomoc. Robíme to nielen priamou finančnou a materiálnou podporou, ale aj dobrovoľníckou prácou lektorov a spolupracovníkov FBE, pričom využívame náš know-how v oblasti rozvoja organizácií a ich zamestnancov.

V rámci dvoch priorít spoločenskej zodpovednosti – vzdelávania mladej generácie a pomoci odkázaným – sú našimi dlhodobými partnermi nasledovné neziskové organizácie:

Dlhodobí partneri

Združenie škôl C.S.Lewisa:
Základná školy Narnia

Najdlhšiu históriu v rámci škôl zriadených týmto združením má CZŠ Narnia Bratislava, ktorá sa z malej školy postupne stala najväčšou neštátnou základnou školou na Slovensku. Dôraz na inovatívne pedagogické metódy, koučing učiteľov, vynikajúci anglický program a charakterový rozvoj je inšpiráciou nielen pre novovznikajúce školy uvedeného zriaďovateľa (dnes okrem Bratislavy aj Pezinok, od roku 2020 Trnava a od roku 2021 aj Levice), ale aj pre iné vzdelávacie inštitúcie. Napomáhajú tomu aj rozvojové programy pre lídrov v školstve v rámci Akadémie riaditeľov škôl, ktorú Združenie škôl CSL uskutočňuje za podpory FBE s organizáciou Teach for Slovakia.

Bilingválne gymnázium
C.S.Lewisa

Ako môžu v praxi strednej školy fungovať metódy, ktoré FBE zavádza najčastejšie v business sfére pri strategickom plánovaní, rozvoji zamestnancov a zefektívňovania procesov, si máme možnosť overovať od založenia BilGym-u v roku 2004. Dnes už mnohí absolventi ukončili prestížne univerzity na piatich kontinentoch a veľká časť sa vrátila späť na Slovensko. S niektorými z nich spolupracujeme nielen na neustálom rozvoji ich školy so silným akademickým a medzinárodným zameraním a programom charakterového rozvoja. Stávajú sa z nich aj dôležití partneri v inovačných projektoch v mnohých oblastiach života našej spoločnosti.

D3

Občianske združenie, ktoré ako jedno z prvých v našom regióne začalo už od roku 1990 poskytovať sprevádzanie a vzdelávanie mentorov a koučov pre neziskové organizácie a školy a neskôr vyvinulo systém mentoringu študentov strednej školy. Okrem toho metodicky zastrešuje aj program rezidenčnej komunity v rámci neformálneho vzdelávania Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa, ktorej rozbeh finančne podporovalo FBE.

Nexteria

Organizácia zameraná na rozvoj mladých lídrov, aby sa stali „motormi pozitívnych zmien v biznise, politike či iných kľúčových oblastiach spoločnosti“. FBE dobrovoľníci sú „triednymi“ vždy jedného z troch ročníkov Leadership akademy a osem koučov FBE sa dobrovoľnícky podieľalo na mentoringu študentov.

IPMA Young Crew Slovakia

FBE je zmluvným partnerom IPMA poskytujúcej rozvoj a certifikáciu projektových manažérov. „Young Crew“- iniciatíva IPMA v ktorej vedení a školiacich programoch sa angažujú mladší kolegovia z FBE, je zameraná na rozvoj budúcich lídrov. Je súčasťou medzinárodnej siete mladých profesionálnych projektových manažérov v oblasti projektového riadenia a osobného rozvoja.

Teach for Slovakia & Change for Slovakia

Počas dvojročného leadership programu mladí ľudia načerpajú skúsenosti z reality slovenských škôl v náročných podmienkach. Následne pokračujú ako ambasádori a z rôznych pozícií vedú zmeny pre kvalitnejší vzdelávací systém, ktorý umožní v živote uspieť aj deťom pochádzajúcich z ťažkých sociálnych pomerov. Okrem podpory vedenia organizácie sú individuálni spolupracovníci FBE zapojení v Change for Slovakia, komunite úspešných ľudí z rôznych oblastí, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania a ktorí chcú urobiť pre svoju krajinu niečo viac.

Betánia

Sieť sociálnych zariadení rodinného typu v Bratislave, Senci a Kalinove, poskytujúcich bývanie a služby seniorom a znevýhodneným občanom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú starostlivosť inej osoby. Pre skvalitnenie života a aktiváciu obyvateľov je využívaná biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, či činnostná terapia.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať