Sebariadenie v hybridnom pracovnom prostredí

Kurz je určený pracovníkom, ktorí budú pracovať v novom systéme – časť týždňa dochádzať do zamestnania a časť  pracovať z domu. Ako si máme stanoviť priority, keď potrebujeme vybalansovať domáce povinnosti s pracovnými? Ako si udržíme výkon, keď sa pracovný čas v jednotlivých dňoch môže líšiť? Ako nestrácať čas činnosťami, ktoré nie sú vhodné pre dané prostredie?

Kurz patrí do série kurzov na tému hybridného pracovného prostredia, ktorá sa skladá zo 4 poldňových kurzov: „Sebariadenie v hybridnom pracovnom prostredí“, „Riadenie v hybridnom prostredí I“, „Riadenie v hybridnom prostredí II“ a Online porady“.

V prípade objednania celej série má účastník 25% zľavu na všetky kurzy tejto série.

 • Poznať prínosy aj nástrahy hybridného pracovného prostredia.
 • Naučiť sa efektívne plánovať, aby účastníci zvládali úlohy na home office aj v kancelárii.
 • Osvojiť si techniky sebariadenia vhodné na neustále meniacu sa situáciu.

Hybridné pracovné prostredie – best practices

 • Hybridné pracovné prostredie – aké má výhody a nevýhody? Skúsenosti a čo hovoria výskumy.
 • Aký komunikačný kanál vybrať podľa situácie (osobné stretnutie, telefonát, email, videohovor).
 • Strategické využitie času v práci – ako ho nezabiť administratívou.

Plánovanie v hybridnom režime

 • Synchrónne a asynchrónne úlohy.
 • Weak ties / strong ties / inputs / outputs. Blesková analýza pracovných vzťahov. Kde mi slabý článok v komunikačnom reťazci môže skomplikovať získanie dôležitej informácie?
 • Kľúčové výstupy mojej práce – čo majú byť moje hmatateľné výsledky?

Praktické rady ako riadiť samého seba

 • Neustále zmeny priorít – čo s tým?
 • Big rocks a singletasking – ako stihnúť najdôležitejšie úlohy dňa a kedy sa im venovať.
 • Energy management – ako sa popri hybridnej práci nezabudnúť postarať o seba.
 • Softvérové nástroje osobnej produktivity – prehľad nástrojov na plánovanie priorít a sebariadenie.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať