Digitálna transformácia v Logistike a SCM

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

OBSAH KURZU

 1. Úvod
  • Súčasní trendy a možnosti
  • Čo je to digitalizácia
  • Čo môžeme získať a aké sú základné prvky digitálnej transformácie
  • Čo môžeme stratiť (konkurencieschopnosť, investované peniaze, …)
 2. Prepojenosť a využívanie dát
  • Bigdata I.: zber a spracovanie dát v skoro-reálnom čase
  • Bigdata II.: čo všetko má zmysel merať?
  • Blockchain v SCM aj internej logistike
  • Analýza dát a ich transparentnost
  • Dostupnosť dát, rýchlosť ich prenosu, transparentná dodávateľská reťaz
 3. Automatizácia v logistických procesoch
  • Úrovne automatizácie
  • Čo sa oplatí automatizovať a kedy
  • Príklady dobrej a zlej automatizácie
 4. Umelá inteligencia
  • Automatizácia vs. umelá inteligencia v logistike
  • Princípy fungovania umelej inteligencie
  • (decentralizované rozhodovanie)
  • Hranice umelej inteligencie
  • Príklady jej využívania v logistike a SCM
 5. Flexibilita digitálnych systémov
  • Technologická flexibilita
  • Softwarová flexibilita
  • Procesná flexibilita
 6. Implementácia nových prvkov a riziká
  • Roadmap pre implementáciu v logistike
  • IT bezpečnosť
  • Bezpečnosť pri výpadkoch technológií (kontinuita)
  • Riziká pri samotnej implementácii

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.