Core Tools IATF pre automotive

Kurz Core Tools IATF pre automotive je zameraný na získanie prehľadu metód pre plánovanie a zlepšovanie kvality.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Praktické školenie
 • Vzájomné učenie a osvedčené postupy (Best Practise)
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Účastníci získajú dôkladné znalosti základných nástrojov automobilového priemyslu (APQP, FMEA, MSA, SPC a PPAP). To zahŕňa ich účel, metodiku a použitie v automobilovom priemysle na zabezpečenie vysokokvalitných noriem a súladu s požiadavkami noriem ISO/TS 16949 a IATF 16949.
 • Prostredníctvom praktických workshopov a prípadových štúdií si účastníci zlepšia svoje analytické zručnosti a zručnosti v oblasti riadenia kvality.
 • Školenie sa zameria na praktické cvičenia a reálne scenáre, aby účastníci mohli naučené koncepty a nástroje uplatniť vo svojom pracovnom prostredí.

Úvod do základných nástrojov automobilového priemyslu

 • Prehľad základných nástrojov kvality v automobilovom priemysle
 • Úžitok základných nástrojov v automobilovom priemysle
 • Súlad s normami ISO/TS 16949 a IATF 16949


Pokročilé plánovanie kvality výrobkov (APQP)

 • Ciele a prínosy APQP
 • Päť fáz APQP (stručný prehľad)
 • Kľúčové výstupy APQP


Analýza možných chýb a ich dôsledkov (FMEA)

 • Účel a typy FMEA (DFMEA a PFMEA)
 • 7 krokov pri vykonávaní FMEA:
 • Analýza systému, podsystému a komponentu
 • Identifikácia chýb
 • Analýza rizík (závažnosť, výskyt, detekcia)
 • Stanovenie priorít na zníženie rizika
 • Implementácia a aktualizácia FMEA


Analýza systémov merania (MSA)

 • Význam MSA v kontrole kvality
 • Typy chýb meracieho systému
 • Štúdie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti meradiel (GR&R)
 • Analýza a interpretácia výsledkov MSA
 • Zlepšovanie meracích systémov

 

Štatistické riadenie procesov (SPC)

 • Pochopenie variability a riadenia procesov
 • Kľúčové nástroje SPC: Control Charts, Cp a Cpk
 • Implementácia SPC vo výrobe
 • Interpretácia regulačných diagramov a prijímanie nápravných opatrení
 • Praktické cvičenia a skupinové aktivity

 

Proces schvaľovania výrobných dielov (PPAP)

 • Účel a požiadavky PPAP
 • 18 prvkov predkladania PPAP
 • Úrovne predkladania PPAP
 • Zabezpečenie súladu a schvaľovací proces


Plán kontroly (Control Plan)

 • Účel kontrolných plánov v riadení procesov
 • Vypracovanie účinných plánov kontroly
 • Prepojenie plánov kontroly s FMEA a SPC
 • Monitorovanie a aktualizácia
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať