Rozvoj zamestnancov 70 – 20 – 10

Prieskumy aj prax v oblasti rozvoja zamestnancov poukazujú na zaujímavú skutočnosť a to, že na efektivitu rozvoja zamestnancov má zásadný vplyv správny pomer medzi formálnym vzdelávaním, priestorom pre aplikáciu naučeného v praxi a neformálnou podporou od kolegov a manažérov. Práve tomu, ako správne namiešať rozvojový elixír pre konkrétne pracovné prostredie sa venuje tento kurz.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 

CIELE

 • Osvojiť si princípy vzdelávania v modeli 70-20-10 a spoznať jeho výhody.
 • Inšpirovať sa ako zvýšiť efektivitu rozvoja zamestnancov a premeniť ich talent na výsledky.
 • Zlepšiť využívanie interných zdrojov a zapojiť nové nástroje pri rozvoji zamestnancov.
 • Naučiť sa navrhnúť vhodný mix rozvojových aktivít pre vaše firemné prostredie.
 • Zoznámiť sa s nástrojmi zapojenia kolegov a nadriadených do systému vzdelávania a rozvoja.

OBSAH KURZU

Model 70-20-10

 • 70% učenie praxou, 20% cez spätnú väzbu, mentoring a koučing, 10% formálne vzdelávanie.
 • Recept alebo princíp?

Práca na projektoch – výzva a rozvoj

 • Prideľovanie rozvojových projektov a úloh.
 • Reálne úlohy, reálna zodpovednosť.
 • Dôvera v zamestnanca ako predpoklad rozvoja.
 • Učenie sa z chýb.

Ako sa učiť od skúsenejších?

 • Mentoring a koučing vo firemnom rozvoji.
 • Zdroje, ktoré máme doma.
 • Cielené zdieľanie skúseností a odovzdávanie know-how.
 • Samoštúdium a proaktivita v osobnom raste zamestnanca.

Formálne vzdelávanie a externé tréningy zručností

 • Kedy je lepšie obrátiť sa na externého rozvojového partnera.
 • Cielený rozvoj špecifických znalostí a zručností a ako zabezpečiť efektivitu.

Postrehy pre uplatnenie modelu vo vašej praxi

 • Pomer formálneho a neformálneho vzdelávania podľa fázy rozvoja zamestnanca.
 • Správny mix podľa typu organizácie a pracovných úloh.
 • Systém rozvoja zamestnancov a dynamika firmy (rast, stabilita, transformácia).

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.