Rozvoj zamestnancov 70 – 20 – 10

Kurz Rozvoj zamestnancov sa zameriava na to ako zvýšiť efektivitu rozvoja zamestnancov a premeniť ich talent na výsledky.

Prieskumy aj prax v oblasti rozvoja zamestnancov poukazujú na zaujímavú skutočnosť a to, že na efektivitu rozvoja zamestnancov má zásadný vplyv správny pomer medzi formálnym vzdelávaním, priestorom pre aplikáciu naučeného v praxi a neformálnou podporou od kolegov a manažérov. Práve tomu, ako správne namiešať rozvojový elixír pre konkrétne pracovné prostredie sa venuje tento kurz.

 • Osvojiť si princípy vzdelávania v modeli 70-20-10 a spoznať jeho výhody.
 • Inšpirovať sa ako zvýšiť efektivitu rozvoja zamestnancov a premeniť ich talent na výsledky.
 • Zlepšiť využívanie interných zdrojov a zapojiť nové nástroje pri rozvoji zamestnancov.
 • Naučiť sa navrhnúť vhodný mix rozvojových aktivít pre vaše firemné prostredie.
 • Zoznámiť sa s nástrojmi zapojenia kolegov a nadriadených do systému vzdelávania a rozvoja.

Model 70-20-10

 • 70% učenie praxou, 20% cez spätnú väzbu, mentoring a koučing, 10% formálne vzdelávanie.
 • Recept alebo princíp?

Práca na projektoch – výzva a rozvoj

 • Prideľovanie rozvojových projektov a úloh.
 • Reálne úlohy, reálna zodpovednosť.
 • Dôvera v zamestnanca ako predpoklad rozvoja.
 • Učenie sa z chýb.

Ako sa učiť od skúsenejších?

 • Mentoring a koučing vo firemnom rozvoji.
 • Zdroje, ktoré máme doma.
 • Cielené zdieľanie skúseností a odovzdávanie know-how.
 • Samoštúdium a proaktivita v osobnom raste zamestnanca.

Formálne vzdelávanie a externé tréningy zručností

 • Kedy je lepšie obrátiť sa na externého rozvojového partnera.
 • Cielený rozvoj špecifických znalostí a zručností a ako zabezpečiť efektivitu.

Postrehy pre uplatnenie modelu vo vašej praxi

 • Pomer formálneho a neformálneho vzdelávania podľa fázy rozvoja zamestnanca.
 • Správny mix podľa typu organizácie a pracovných úloh.
 • Systém rozvoja zamestnancov a dynamika firmy (rast, stabilita, transformácia).
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať