Behaviorálna metóda vedenia výberových pohovorov

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Kurz je určený recruiterom, pracovníkom náboru, pracovníkom HR oddelení, ako aj všetkým manažérov, ktorí sa zúčastňujú na výberových pohovoroch.

 

 

CIELE

 • Rozvinúť zručnosti účastníkov v jednom z najefektívnejších spôsobov vedenia výberových pohovorov.
 • Vedieť získať potrebné informácie o kandidátovi a posúdiť jeho vhodnosť.
 • Prakticky si precvičiť behaviorálne interview a kladenie otázok podľa modelu STAR.
 • Poskytnúť účastníkom spätnú väzbu na základe praktického nácviku metódy.

OBSAH KURZU

Plánovanie a príprava výberového pohovoru

 • Čo je potrebné vedieť, aby sme urobili úspešný výberový pohovor?
 • Práca so zdrojmi informácií o kandidátovi. Príprava behaviorálneho pohovoru.

 Vedenie behaviorálneho pohovoru

 • Štruktúra výberového pohovoru a spôsob vedenia pohovoru, metóda STAR.
 • Príprava behaviorálnych otázok podľa kľúčových kritérií a kompetencií.
 • Prispôsobenie pohovoru k pozícii a typu kandidáta.

Technika kladenia behaviorálnych otázok

 • Pravidlá kladenia otázok podľa metódy STAR.
 • Signály a dôkazy zručností, vhodnosti, seniority a motivátorov.
 • Vytvorenie databázy vhodných otázok s ktorými odídete domov.
 • Hodnotenie odpovedí a varovné signály v prejave kandidáta.

Chyby pri posudzovaní a spätná väzba

 • Čo pozorujeme na druhých?
 • Najčastejšie chyby pri posudzovaní uchádzačov.

 Vyhodnotenie pohovoru

 • Záznam z výberového pohovoru behaviorálnou metódou.
 • Zhodnotenie kandidáta.

 Na kurz si, prosím, prineste vlastný životopis a štruktúru, ako aktuálne vediete výberové pohovory (napr. záznamový hárok výberového pohovoru, zoznam otázok a pod.).

 Súčasťou školenia je praktický nácvik behaviorálnej metódy vedenia pohovoru s analýzou a rozvojovou spätnou väzbou lektora.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.