Prevencia a riešenie konfliktov pri práci z domu

Kurz Prevencia a riešenie konfliktov pri práci z domu je zameraný na lepšie zvládanie homeoffice.

Priestor domova sa nám a našim rodinám stal v súčasnej situácii okrem iného aj pracovňou, školou, call-miestnosťou, ihriskom atď. Sme tu všetci a každý má svoje potreby, svoj program. Tento online kurz v rozsahu 3 hodín je o tom, ako v tejto situácii zvládať náročné a konfliktné situácie a ako im môžeme predchádzať.

  • Čo môžeme urobiť pre to aby sme predišli ponorkovému efektu?
  • Ako vzniká domáci konflikt a aké sú zákonitosti jeho vývoja.
  • Ako včas zastaviť eskaláciu situácie.
  • Ako argumentovať o podmienkach práce doma a tvoriť win-win riešenia
  • Štyria jazdci “apokalypsy“ – štyri typy správania eskalujúce konflikt a smerujúce k deštrukcii
  • Reagovanie na vecnú a na emočnú rovinu v napätej situácii.
  • Ako sa vyhnúť rizikovému správaniu zvyšujúcemu emočné napätie.
  • Reflexia skúseností účastníkov a odporúčania konkrétnych postupov pre vybrané situácie

Každý účastník obdrží elektronickú verziu prezentovaných materiálov.

Pre realizáciu kurzu využívame online platformu. K účasti na kurze je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať