Certifikácia Project Management Excellence

Certifikácia Project Management Excellence (Certifikačný rozvojový program) je zameraný na predstavenie projektu ako uchádzač zvládol implementovať PM v praxi.

 •  certifikát o absolvovaní rozvojového programu PM Excellence sa nevydáva automaticky za účasť
 •  PM Excellence validuje aj prax v podobe posúdenia realizovaných projektov účastníka s merateľným prínosom pre organizáciu.
 • PM Excellence dáva účastníkovi personalizovanú spätnú väzbu na oblasti silných stránok a svojho priestoru pre zlepšenie
 • Obhajoba svojho projektu / projektov pred komisiou prispieva k reflexii skúsenosti a uvádza sa aj na certifikát
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Certifikát Project Management Excellence získajú záujemcovia po absolvovaní kurzov zameraných na Projektový manažment a odovzdaní prezentácie projektu, ktorý preukazuje zvládnutie projektu v praxi.
 • Záujemcovia o certifikát Project Management Excellence prezentujú v praxi a dostanú spätnú väzbu k použitým postupom. V prípade záujmu majú zároveň možnosti prediskutovať otázky súvisiace s riešením projektov.
 • Účastníci certifikácie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok.

Obhajoba svojho projektu / projektov z vlastnej organizácie pred komisiou, ktorého výsledkom je po úspešnej obhajobe certifikát rozvojového programu Project Management Excellence.

 

Podmienky udelenia certifikátu Project Management Excellence

 1. Účasť na verejných kurzoch Project Management I a Project Management II – spolu 4 dni.
 2. Absolvovanie vybraných verejných kurzov z oblasti projektového riadenia, ktoré sú uvedené ako voliteľné kurzy – minimálne 4 dni.
 3. Obhájenie záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť praktickej zručnosti na reálnom projekte.

1. Povinné kurzy

2. Voliteľné kurzy

 

3. Obhajoba projektu

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať