Certifikácia Project Management Excellence

Pre tých, ktorí absolvujú vybrané kurzy z oblasti Projektového riadenia, ponúkame možnosť certifikácie – Project Management Excellence. Je to zavŕšenie absolvovaných kurzov v rozsahu celkovo 8 dní podľa voľby účastníka. Končí prezentáciou projektu,  v ktorom preukážu schopnosť implementovať vybrané nástroje Projektový Manažment v organizácii.

  • Certifikát Project Management Excellence preukazuje schopnosti aplikovať nástore Projektového Managementu v praxi.
  • Získajú ho záujemcovia po absolvovaní kurzov zameraných na Projektový Manažment a obhájení projektu.
  • Záujemcovia o certifikát Project Management Excellence prezentujú svoje projekty v praxi a dostanú spätnú väzbu k použitým postupom –  oblasti silných stránok a priestor na ďalšie zlepšenie.
  • Účastníci certifikácie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok riadenia projektov.
  • V prípade záujmu majú účastníci zároveň možnosti prediskutovať so skúseným FBE konzultantom otázky súvisiace s riešením ich projektov.

Obhajoba svojho projektu / projektov z vlastnej organizácie pred komisiou, ktorého výsledkom je po úspešnej obhajobe certifikát rozvojového programu Project Management Excellence.

 

Podmienky udelenia certifikátu Project Management Excellence

  1. Účasť na verejných kurzoch Project Management I a Project Management II – spolu 4 dni.
  2. Absolvovanie vybraných verejných kurzov z oblasti projektového riadenia, ktoré sú uvedené ako voliteľné kurzy – minimálne 4 dni.
  3. Obhájenie záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť praktickej zručnosti na reálnom projekte.

1. Povinné kurzy

2. Voliteľné kurzy

 

3. Obhajoba projektu

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať