Ako zvládať zmeny – otvorenosť k zmenám

Kurz Ako zvládať zmeny je zameraný na oboznámenie sa s postupmi, ktoré pomáhajú minimalizovať negatívne vnímanie zmien.

 • Porozumieť procesu zmeny a dôvodom, prečo sa zmeny stali súčasťou nášho každodenného života.
 • Oboznámiť sa a zvládnuť  postupy, ktoré pomáhajú minimalizovať negatívne vnímanie zmeny.
 • Pomenovanie silných stránok, ktoré mi pomáhajú pri úspešnom zvládnutí zmien.
 • Zvýšiť motiváciu účastníkov využiť ich silné stránky v novej pracovnej situácii.
 • Posilniť proaktivitu pracovníkov v meniacom sa prostredí.

Zážitkové cvičenie (úvodné zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou) – analýza je zameraná na ciele zmeny, ako bola zmena dosiahnutá, zapojenie sa do návrhu a procesu zmeny

Zmena – úvodné myšlienky

 • reflexia zažitých zmien, ich priebehu a dopadov
 • čo by sa stalo, keby sa zmena nekonala
 • dôvod na zmenu, cieľ zmeny
 • zapojenie sa do procesu zmeny

Psychologická stránka procesu zmeny – krivka prežívania zmeny

 • paradigma – predstava, odmietanie zmien, odpor voči zmene
 • hľadanie východísk, stotožnenie sa so zmenou

Ja a zmena

 • test a jeho vyhodnotenie
 • umenie možného
 • prianie a skutočnosť
 • výkon a zdroje
 • zmena a učenie, zmena a osobný rozvoj

Sebariadenie v období zmeny

 • analýza svojich silných a slabých stránok
 • identifikácia osobných príležitostí v procese zmeny
 • definovanie osobných cieľov a spracovanie plánu ich dosiahnutia

Proaktivita

 • zmena ako ohrozenie alebo zmena ako príležitosť
 • čo môžem ovplyvniť

Zostavenie osobných akčných plánov na zvládanie zmeny

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať