Agilné a hybridné riadenie projektov

Kurz Agilné a hybridné riadenie projektov je zameraný na prvé zoznámenie sa s agilitou a jej postupmi pre každého, kto zvažuje agilnú transformáciu v tíme alebo na oddelení. Podstatná časť kurzu je vedená ako manažérska simulácia.

 • Skutočnú agilitu treba zažiť. Viackolová simulácia je navrhnutá tak, aby ste uvideli svoje zlepšenie už v druhom kole
 • Získate predpoklady zavedenia agility ľudskou rečou: kedy sme naozaj pripravení vstúpiť do agilného sveta
 • Roadmapa – čo potrebujem spraviť pre transformáciu z tradičného na agilné riadenie

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Oboznámite sa s princípmi agilného riadenia: čo je to sprint, ako sledovať hodnotu, získavať spätnú väzbu od klienta a kedy použiť kanban radšej ako scrum.
 •  Na manažérskej simulácii si v dvoch kolách vyskúšate zvyšovanie flexibility riadenia a vďaka tímovým rozhodnutiam overíte svoju schopnosť lepšie reagovať na zmeny.

Prvé kolo simulácie

 • Zadanie agilného projektu
 • Rozdelenie tímov a agilných rolí (zákazník, produktový manažér, scrum master, člen tímu)
 • Ako budeme merať úspech agilného projektu
 • Pretavenie zákazníckej požiadavky do backlogu prác
 • Praktická simulácia agilného vývoja: pre-planning, stand-up, sprint, demo
 • Retrospektíva: poučenia a skúsenosti

Predpoklady zavedenia agility a pravidlá pre agilné tímy

 • Kedy sme pripravení na agilnú transformáciu?
 • Kanban – pravidlá a postupy
 • Scrum – pravidlá a postupy
 • Príprava na druhé kolo simulácie a návrh zlepšení

Druhé kolo simulácie

 • Odhad velocity (kadencie) a vizualizácia získanej hodnoty (burn-down chart)
 • Aplikácia agilných princípov do práce tímu
 • Retrospektíva: poučenia a skúsenosti
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať