Vyjednávanie II

Kurz Vyjednávanie II je zameraný na zdokonalenie schopností účastníkov v technikách vyjednávania.

 • Zdokonaliť schopnosti účastníkov v technikách vyjednávania.
 • Oboznámiť sa s ďalšími manipulatívnymi taktikami vyjednávania, naučiť sa ich rozpoznávať a zvládnuť primeranú protitaktiku.
 • Prehĺbiť situačný prístup k vyjednávaniu v závislosti od prístupu obchodného partnera, situácie a požadovaných cieľov.
 • Uvedomiť si dôležitosť prípravy na vyjednávanie a spracovať si prípravu na ťažké rokovania, ktoré účastníkov v najbližšom čase čakajú.

Skupinová práca – mapa asociácií vyjednávania

(slúži na opakovanie a identifikáciu úrovne znalostí)

Komunikačná hra Vyjednávanie o pozemkoch (úvodné zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou) – na základe analýzy sa v rámci skupiny identifikujú rôzne prístupy k vyjednávaniu v rôznych situáciách

Typy vyjednávania a situačný prístup k vyjednávaniu

 • Pozičné vyjednávanie, hľadanie kompromisu, principiálne vyjednávanie, voľba vhodného prístupu v závislosti od prístupu obchodného partnera, situácie a požadovaných cieľov

Ďalšie manipulatívne taktiky vyjednávania a ich zvládanie

Verbálne a neverbálne presilové hry pri vyjednávaní a stratégie ich zvládania

 • Práca so slovami
 • Čítanie neverbálnej komunikácie
 • Hra s priestorom atď.

Presvedčivá argumentácia pri vyjednávaní

Vyjednávanie s ťažkým – konfliktným partnerom

 • Zásady:
 • Nereagovať na emócie
 • Odzbrojiť oponenta
 • Zmeniť hru
 • Uľahčiť súhlas
 • Zabrániť povedať nie

Príprava a tréning vyjednávania, ktoré účastníka čaká

Videotréning vyjednávania a spätná väzba

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať