Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania

Kurz Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektového zlepšenia je zameraný na predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Predstavenie postupov výberu projektov zlepšovania a merania ich úspešnosti.
 • Poskytnutie prehľadu metodiky zvyšovania konkurencieschopnosti (Lean) Six Sigma pre manažérov a zadávateľov projektov.

Dôvody na aplikáciu Six Sigma

 • Prípadové štúdie nasadzovania Six Sigma v organizácii – video ukážky.
 • Prínosy Six Sigma (business case).
 • Vzťah k ostatným manažérskym systémom.
 • (Lean) Six Sigma roadmap.

Výber a definovanie projektov – plán zvyšovania výkonnosti procesov

 • Popis procesu a jeho zákazníkov.
 • Identifikácia požiadaviek zákazníkov (VOC) a ich meranie.
 • Určenie kritických faktorov úspechu.
 • Matica kritických faktorov a procesov, ktoré vedú k ich dosiahnutiu (X–Y).
 • Porovnanie súčasnej výkonnosti s najlepšími.
 • Výber Six Sigma projektov.

Zlepšovanie procesov metódou Six Sigma, metodika a nástroje DMAIC

 • Nástroje definovania problémov a procesov. SIPOC. Meranie procesov.
 • Analýza kľúčových príčin problémov. Nástroje pre rôzne typy procesov.
 • Návrhy a výber nápravných opatrení. Meranie ekonomických prínosov projektov.
 • Riadenie procesu. Štandardy a postupy. Hodnotenie kvality a efektívnosti.

Program implementácie Six Sigma v organizácii

 • Hodnotenie prínosov.
 • Tréning a úlohy Black Belts, Green Belts a ostatných zainteresovaných.
 • Výber, vedenie a hodnotenie Six Sigma projektov.
 • Integrácia s manažérskymi systémami firmy.

Praktické skúsenosti z aplikácie metód a nástrojov Six Sigma vo firmách v oblasti výroby a služieb

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať