Agilné riadenie projektov a procesov

Kurz Agilné riadenie projektov a procesov  je zameraný na vytvorenie predpokladov pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Oboznámiť sa s princípmi agilného projektového a procesného riadenia.
 • Vytvoriť predpoklady pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov, ako aj schopnosti lepšie reagovať na zmeny.
 • Naučiť sa získavať súhlas zainteresovaných strán pri iteráciách a vyrovnávať sa s neistotou.
 • Ukázať základné princípy optimalizácie agilného hodnotového toku.

Agilná simulácia – zážitkové cvičenie

 • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania.
 • Simulácia sprintov.
 • Rýchle a priebežné dodávanie hodnoty zákazníkovi.

Agilné princípy a prístupy

 • Scrum, Kanban, Scaled Agile, DevOps.
 • Postavenie tímu v agilite.
 • Prioritizácia v agilnom riadení (backlog, story point, velocita).
 • Definition of Done.
 • Rozhodovanie v komplexnosti.
 • Zdieľanie informácií v agilných tímoch: planning, stand-up, demo, retrospektíva.

Agilná transformácia

 • Štandardizácia agility: riadenie procesu, organizácia pracovného prostredia, flexibilita, kvalita.
 • Hodnotový tok, eliminácia agilných plytvaní, plánovanie a modularita.
 • Riadenie zdrojov a riziká pri zmene kultúry organizácie.
 • Softvérová podpora pre zavádzanie agilného riadenia.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať