Inšpirácie z Agile

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Agile je súhrnom praktík, metód a nástrojov, ktoré však vyžadujú zmenu myslenia, prístupu a vedenia ľudí. Poďte sa inšpirovať, ako na to.

CIELE

 • Inšpirovať sa princípmi Agile, uvedomiť si ich prínosy pre vlastnú prácu.
 • Identifikovať možnosti aplikácie Agile princípov do pracovných tímov.
 • Naučiť sa identifikovať pripravenosť organizácie a vlastného tímu z pohľadu Agile.
 • Naučiť sa, ako podporiť princípy a myslenie Agile v tíme.

OBSAH KURZU

Definícia Agile – treba vedieť, čo to vlastne je.

 • Čo je to Agile, aké má výhody a v čom môže inšpirovať každého.
 • Základné východiská, rozdiel medzi tradičným a agilným prístupom.
 • Analýza našej organizácie a tímu (sme Agile alebo sme od neho ďaleko?).
 • Kľúčové charakteristiky Agile.

Ako sa inšpirovať prístupom Agile – čo si z toho môžeme vziať do našej praxe

 • Ako sa inšpirovať a aplikovať Agile prístup na podmienky firmy – ideálny scenár, realistický scenár.
 • Aké sú predpoklady pre Agile – aké máme v rukách karty.
 • Čo nám môže brániť pri uplatňovaní Agile prístupu.

Ako na to prakticky – workshop – ako to urobiť v praxi

 • Ktoré inšpiratívne prvky Agile vieme preniesť do tímu.
 • Ako postupovať pri zavádzaní princípov Agile – inšpirujme sa navzájom.

Mindset pre Agile – zisti, ako sa treba nastaviť na Agile

 • Ako myslí „Agile osoba“.
 • Ako rozbehnúť „Agile myslenie“ v tíme a u manažéra.

Zručnosti potrebné pri Agile – aké zručnosti potrebujeme pre úspešný Agile prístup

 • Ktoré sú kľúčové zručnosti, ktoré si Agile vyžaduje (zručnosti člena agilného tímu, zručnosti manažéra).
 • Ako sa správa manažér v agilnom prostredí.

Zadávanie a riadenie cieľov Agile spôsobom – treba to robiť troška inak

 • Ako formulovať ciele, čo musí cieľ obsahovať v prostredí Agile.

Agilný tím – chceme ho? Poďme sa inšpirovať

 • Východiská agilného tímu.
 • Princípy agilného tímu – inšpirácie aplikovateľné do vlastného tímu.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 264€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 240€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.