Inšpirácie z Agile

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Agile je súhrnom praktík, metód a nástrojov, ktoré však vyžadujú zmenu myslenia, prístupu a vedenia ľudí. Poďte sa inšpirovať, ako na to.

TERMÍNY

Jar

16.05.2022 – PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

CIELE

 • Inšpirovať sa princípmi Agile, uvedomiť si ich prínosy pre vlastnú prácu.
 • Identifikovať možnosti aplikácie Agile princípov do pracovných tímov.
 • Naučiť sa identifikovať pripravenosť organizácie a vlastného tímu z pohľadu Agile.
 • Naučiť sa, ako podporiť princípy a myslenie Agile v tíme.

OBSAH KURZU

Definícia Agile – treba vedieť, čo to vlastne je.

 • Čo je to Agile, aké má výhody a v čom môže inšpirovať každého.
 • Základné východiská, rozdiel medzi tradičným a agilným prístupom.
 • Analýza našej organizácie a tímu (sme Agile alebo sme od neho ďaleko?).
 • Kľúčové charakteristiky Agile.

Ako sa inšpirovať prístupom Agile – čo si z toho môžeme vziať do našej praxe

 • Ako sa inšpirovať a aplikovať Agile prístup na podmienky firmy – ideálny scenár, realistický scenár.
 • Aké sú predpoklady pre Agile – aké máme v rukách karty.
 • Čo nám môže brániť pri uplatňovaní Agile prístupu.

Ako na to prakticky – workshop – ako to urobiť v praxi

 • Ktoré inšpiratívne prvky Agile vieme preniesť do tímu.
 • Ako postupovať pri zavádzaní princípov Agile – inšpirujme sa navzájom.

Mindset pre Agile – zisti, ako sa treba nastaviť na Agile

 • Ako myslí „Agile osoba“.
 • Ako rozbehnúť „Agile myslenie“ v tíme a u manažéra.

Zručnosti potrebné pri Agile – aké zručnosti potrebujeme pre úspešný Agile prístup

 • Ktoré sú kľúčové zručnosti, ktoré si Agile vyžaduje (zručnosti člena agilného tímu, zručnosti manažéra).
 • Ako sa správa manažér v agilnom prostredí.

Zadávanie a riadenie cieľov Agile spôsobom – treba to robiť troška inak

 • Ako formulovať ciele, čo musí cieľ obsahovať v prostredí Agile.

Agilný tím – chceme ho? Poďme sa inšpirovať

 • Východiská agilného tímu.
 • Princípy agilného tímu – inšpirácie aplikovateľné do vlastného tímu.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 264€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 240€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.