Inšpirácie z Agile

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Agile je súhrnom praktík, metód a nástrojov, ktoré však vyžadujú zmenu myslenia, prístupu a vedenia ľudí. Poďte sa inšpirovať, ako na to.

CIELE

 • Inšpirovať sa princípmi Agile, uvedomiť si ich prínosy pre vlastnú prácu.
 • Identifikovať možnosti aplikácie Agile princípov do pracovných tímov.
 • Naučiť sa identifikovať pripravenosť organizácie a vlastného tímu z pohľadu Agile.
 • Naučiť sa, ako podporiť princípy a myslenie Agile v tíme.

OBSAH KURZU

Definícia Agile – treba vedieť, čo to vlastne je.

 • Čo je to Agile, aké má výhody a v čom môže inšpirovať každého.
 • Základné východiská, rozdiel medzi tradičným a agilným prístupom.
 • Analýza našej organizácie a tímu (sme Agile alebo sme od neho ďaleko?).
 • Kľúčové charakteristiky Agile.

Ako sa inšpirovať prístupom Agile – čo si z toho môžeme vziať do našej praxe

 • Ako sa inšpirovať a aplikovať Agile prístup na podmienky firmy – ideálny scenár, realistický scenár.
 • Aké sú predpoklady pre Agile – aké máme v rukách karty.
 • Čo nám môže brániť pri uplatňovaní Agile prístupu.

Ako na to prakticky – workshop – ako to urobiť v praxi

 • Ktoré inšpiratívne prvky Agile vieme preniesť do tímu.
 • Ako postupovať pri zavádzaní princípov Agile – inšpirujme sa navzájom.

Mindset pre Agile – zisti, ako sa treba nastaviť na Agile

 • Ako myslí „Agile osoba“.
 • Ako rozbehnúť „Agile myslenie“ v tíme a u manažéra.

Zručnosti potrebné pri Agile – aké zručnosti potrebujeme pre úspešný Agile prístup

 • Ktoré sú kľúčové zručnosti, ktoré si Agile vyžaduje (zručnosti člena agilného tímu, zručnosti manažéra).
 • Ako sa správa manažér v agilnom prostredí.

Zadávanie a riadenie cieľov Agile spôsobom – treba to robiť troška inak

 • Ako formulovať ciele, čo musí cieľ obsahovať v prostredí Agile.

Agilný tím – chceme ho? Poďme sa inšpirovať

 • Východiská agilného tímu.
 • Princípy agilného tímu – inšpirácie aplikovateľné do vlastného tímu.