Vyjednávanie pre nákupcov

Kurz Vyjednávanie pre nákupcov je zameraný na posilnenie zručností v oblasti vyjednávania s dodávateľmi, aby sme dosiahli čo najlepšie podmienky a zároveň udržali dobré a dlhodobé vzťahy s dodávateľmi.

Kurz bude vzhľadom na preferenciu účastníkov realizovaný online.

  • Zdokonaliť sa vo vyjednávaní s dodávateľmi o podmienkach dodávky a cene tak, aby výsledok napĺňal potreby organizácie a vytváral predpoklady pre dlhodobú spoluprácu.
  • Rozvinúť zručnosti a osvojiť si postupy pri vyjednávaní s dodávateľmi.
  • Naučiť sa efektívne využívať prípravu na jednania.
  • Naučiť sa identifikovať predajné taktiky dodávateľov a ako na ne správne reagovať.
  • Zvýšiť presvedčivosť svojej argumentácie pri vyjednávaní.
  • Naučiť sa využívať vyhodnotenie jednania pre neustále zlepšovanie vyjednávacích zručností.

Vyjednávanie

 • Kontext vyjednávania a pozícia vyjednávača, chyby pri vyjednávaní
 • Špecifiká vyjednávania nákupcov

Príprava na vyjednávanie

 • Získať fakty, pohľad z dvoch strán, stanovenie cieľov
 • Analýza partnera, zdroje informácií o partnerovi a stanovenie stratégie a taktiky
 • Analýza ceny – prieskum, cenovej úrovne na trhu, pomeru kvalita/cena
 • Čo okrem ceny má dopad na naše náklady a je dôležité to mať pod kontrolou

Priebeh vyjednávania a ako viesť rozhovor

 • Fázy vyjednávania, diskusia, návrhy, dohoda, presvedčovanie a argumentácia
 • Námietky pri vyjednávaní, vyjednávanie o cene a práca s námietkami prečo to nejde lacnejšie
 • Ako viesť rozhovor a smer vyjednávania

Argumentácia

 • Argumentačné situácie, formulovanie argumentov
 • Technika argumentácie

Taktiky vyjednávania a ich zvládanie

 • Salámová taktika, fait accompli, dobrý a zlý človek
 • Štandardná prax, hra s časom
 • Zvládanie manipulácie

Vyhodnotenie vyjednávania

 • Zhodnotiť či sme dosiahli svoje ciele, s odstupom zhodnotiť plnenie dohody

Situácie z praxe nákupcov

Zmapovanie a analýza kľúčových situácií, spracovanie optimálnych postupov a stratégií vyjednávania pre dané situácie, role play – tréning vybraných situácií

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať