Vyjednávanie pre nákupcov ONLINE kurz

Kurz Vyjednávanie pre nákupcov je zameraný na posilnenie zručností v oblasti vyjednávania s dodávateľmi, aby sme dosiahli čo najlepšie podmienky a zároveň udržali dobré a dlhodobé vzťahy s dodávateľmi.

Kurz bude realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Zdokonaliť sa vo vyjednávaní s dodávateľmi o podmienkach dodávky a cene tak, aby výsledok napĺňal potreby organizácie a vytváral predpoklady pre dlhodobú spoluprácu.
 • Rozvinúť zručnosti a osvojiť si postupy pri vyjednávaní s dodávateľmi.
 • Naučiť sa efektívne využívať prípravu na jednania.
 • Naučiť sa identifikovať predajné taktiky dodávateľov a ako na ne správne reagovať.
 • Zvýšiť presvedčivosť svojej argumentácie pri vyjednávaní.
 • Naučiť sa využívať vyhodnotenie jednania pre neustále zlepšovanie vyjednávacích zručností.

OBSAH KURZU

Vyjednávanie

 • Kontext vyjednávania a pozícia vyjednávača, chyby pri vyjednávaní
 • Špecifiká vyjednávania nákupcov

Príprava na vyjednávanie

 • Získať fakty, pohľad z dvoch strán, stanovenie cieľov
 • Analýza partnera, zdroje informácií o partnerovi a stanovenie stratégie a taktiky
 • Analýza ceny – prieskum, cenovej úrovne na trhu, pomeru kvalita/cena
 • Čo okrem ceny má dopad na naše náklady a je dôležité to mať pod kontrolou

Priebeh vyjednávania a ako viesť rozhovor

 • Fázy vyjednávania, diskusia, návrhy, dohoda, presvedčovanie a argumentácia
 • Námietky pri vyjednávaní, vyjednávanie o cene a práca s námietkami prečo to nejde lacnejšie
 • Ako viesť rozhovor a smer vyjednávania

Argumentácia

 • Argumentačné situácie, formulovanie argumentov
 • Technika argumentácie

Taktiky vyjednávania a ich zvládanie

 • Salámová taktika, fait accompli, dobrý a zlý človek
 • Štandardná prax, hra s časom
 • Zvládanie manipulácie

Vyhodnotenie vyjednávania

 • Zhodnotiť či sme dosiahli svoje ciele, s odstupom zhodnotiť plnenie dohody

Situácie z praxe nákupcov

Zmapovanie a analýza kľúčových situácií, spracovanie optimálnych postupov a stratégií vyjednávania pre dané situácie, role play – tréning vybraných situácií

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obedná prestávka 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.