Ako zlepšiť customer experience v emailovej komunikácii

Kurz je určený každému, kto komunikuje prostredníctvom emailu so zákazníkmi a kto ovplyvňuje celkový dojem z organizácie – customer experience. Je tiež vhodný pre operátorov v call centrách, servisných centrách, ktorí používajú email ako doplnkový spôsob komunikácie k telefonovaniu. Ďalšou cieľovou skupinou sú tí zamestnanci, ktorí prichádzajú do sporadického emailového kontaktu so zákazníkmi – pričom aj takáto komunikácia ovplyvňuje zákaznícku skúsenosť. Kurz pomáha zlepšovať celofiremnú prozákaznícku orientáciu.

 • Rozvinúť schopnosť účastníkov písať odpovede moderne a s fokusom na customer experience.
 • Naučiť sa vybrané techniky efektívneho riešenia najčastejších situácií v kontakte so zákazníkom.
 • Osvojiť si princípy rešpektovania hraníc v komunikácii a aplikovať ich tak, aby účastníci dokázali neutralizovať aj náročné situácie so zákazníkom.
 • Precvičiť si princípy v rámci tréningu písania alebo preformulovávania emailov z praxe účastníkov.

Zákaznícka orientácia dnes

 • Žijeme v dobe maximálnych služieb zákazníkov a minimálnej zákazníckej lojality. Čo s tým?

Moderná komunikácia so zákazníkom

 • Vhodné a nevhodné frázy – čo bolo zaužívané v emailoch kedysi a čo je vhodné teraz.
 • Dynamická komunikácia – ako dosiahnuť moderný a pozitívny dojem z emailu (predmet správy, oslovenie klienta, vhodné používanie slovies, záverečné formulácie).
 • Najčastejšie chyby v emailovej komunikácii (trpný rod, formalizmy, administratívny slang, nadbytočné vetné členy).

Techniky v zákazníckej komunikácii

 • Obrátená pyramída.
 • Porozumenie vs. ospravedlnenie.
 • Oprávnená a neoprávnená reklamácia.

Dodržiavanie bezpečných hraníc v komunikácii

 • Ktoré naše formulácie spúšťajú negatívne reakcie u zákazníka?
 • Ako vyjadriť empatiu tak, aby tomu zákazník uveril.
 • Ťažké situácie s našimi zákazníkmi.

Analýza emailov z praxe účastníkov

 • Analýza prinesených vzoriek emailovej komunikácie z pohľadu moderných trendov, štylistiky a customer experience (CX).

Praktický tréning písania emailov z praxe účastníkov

 • Individuálne a skupinové písanie emailov, spätná väzba k výsledkom písomných cvičení.

 

Prework: Na kurz si, prosím, prineste 2-3 e-maily alebo komunikačné situácie zo svojej pracovnej praxe.

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať