Prezentovanie výkonnosti procesov s využitím štatistických metód

Kurz Prezentovanie výkonnosti procesov s využitím štatistických metód je zameraný na praktické ukázanie formy prezentácií výkonnosti procesu pomocou štatistických metód.

  • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
  • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
  • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je online.

  • Prakticky ukázať formy prezentácií výkonnosti procesu pomocou štatistických metód.
  • Upozorniť na kľúčové informácie potrebné k správnej diagnostike kondície procesu.
  • Predstaviť najčastejšie používané softvéry, ktoré sa používajú pri prezentácii výkonnosti procesu.

Pracovné metódy

  • Výklad podporený ukážkami z praktických aplikácií.
  • Individuálna a skupinová práca na praktických cvičeniach.
  • Diskusia a skúsenosti z hľadiska účastníkov.
Účastníci kurzu dostanú pracovný manuál a materiály určené pre využitie osvojených metód vo vlastnej organizácii. Kurz je určený pre pracovníkov z oblasti zákazníckej kvality, pracovníkov zabezpečujúcich rozvoj dodávateľov, pracovníkov podieľajúcich sa pri zlepšovaní kvality výroby a služieb a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zabezpečení kvality (Quality Assurance).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať