Nastavenie organizácie na rast

Klientom je významný hráč v oblasti real estate developmentu s ambicióznou stratégiou. Inšpirujúca organizačná kultúra a inovatívny prístup prináša priestor aj pre najnáročnejšie projekty, čo si však vyžaduje zvládnutie rapídneho rastu organizácie a komplexnosti bez straty flexibility, agility a kultúry organizácie.

Realizovaná podpora FBE je zameraná na (re)design organizácie s dôrazom na zloženie a dynamiku projektových tímov a riadenie informačných tokov pre plynulosť a efektivitu rozhodovacích procesov. Paralelná podpora je zameraná na rozvoj zručností v novo-definovaných úrovniach radenia, workshopovú podporu tímov a individuálny koučing kľúčových manažérov.

Ján Hradský

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať