SKÚSENOSTI OD ROKU 1991

FBE – For Business Excelence je nielen názov firmy, ale aj označenie ucelenej metodiky.

FBE (For Business Excellence) je značka spoločností FBE Bratislava s.r.o. a FBE Praha s.r.o. pôsobiacich so spoločným tímom lektorov a spoločným vedením. FBE nadväzuje na činnosť školiacej a poradenskej firmy Systém inžinierskych služieb s.r.o., ktorá vznikla v roku 1991 a spoločnosti D&D Consulting s.r.o. Praha., pôsobiacej na českom trhu od roku 1993.

Know-How FBE – Tím interných konzultantov a lektorov FBE prešiel od roku 1992 intenzívnym rozvojovým programom, na ktorom sa podieľali experti so zahraničných firiem, kde vniesli skúsenosti a know-how, ktoré slovenskí a českí lektori prispôsobili pre domáce podnikové prostredie.

Medzi zakladajúcich partnerov firmy patrí John Mulholland – riaditeľ divízie tréningu a vzdelávania, National Industrial Fuel Efficiency Service, Ltd., Veľká Británia. V rokoch 1991-1992 viedol v Bratislave prvé tréningy firmy v oblasti manažérskych a komunikačných zručností.

Dlhodobým externým spolupracovníkom FBE je John Sipple – bývalý riaditeľ, Procter & Gamble, Florida, USA. S tímom spolupracovníkov viedol v roku 1992 semináre na tému riadenie procesu zmeny a v 1994–2000 semináre Total Quality Management a High Performance Business Systems.

V roku 1993 sa začala spolupráca FBE s Volkswagen Slovakia (vtedy ešte pod menom Volkswagen Bratislava). Z poradenstva pri zlepšovaní kvality procesov spolupráca prerástla do strategického partnerstva pri rozvoji zamestnancov na všetkých úrovniach firmy a realizácie rozvojových projektov, ako implementácia VW Production System. V rokoch 2007-2013 prešli tréningami všetci zamestnanci firmy a dlhodobo bolo v projekte zapojených 16 interných lektorov a konzultantov FBE. Ďalšia spolupráca sa týkala štandardizácie výrobných procesov, a neskôr analýz procesov pomocou FMEA pred nábehmi vybraných produktov automobilky.

Na rozvoji efektívnej metodiky školení a „on-the-job“ tréningu FBE sa podieľal aj Shaun Browne – riaditeľ konzultačnej firmy Hackland Browne & Associates, Kanada. K vývoju know-how FBE v oblasti procesného manažmentu prispel John Marsh, v 90-tych rokoch zastupoval Veľkú Britániu vo výbore ISO a podieľal sa na inovácii noriem ISO 9000 na verziu 2000 s prvkami Total Quality Management/ neustáleho zlepšovania. Procesné riadenie bolo aj obsahom jeho seminárov s FBE pre podniky v SR a ČR v rokoch 1992-2004.

Peter Mogan – člen predstavenstva Regent College, Kanada viedol pre FBE komunikačné tréningy a vyjednávanie. Zároveň FBE spolupracovala aj s Josefom Grafom – riaditeľ Akademie fur Effizeinztraining, Rakúsko, v oblasti psychológie predaja, systému riadenia predajných tímov a koučingu obchodných zástupcov.

FBE konzultanti viedli od polovice 90-tych rokov dodnes mnohé rozsiahle projekty zlepšovania zákazníckej orientácie, obchodu a manažmentu pre firmy v oblasti finančných služieb, aj obchodu, ako napr. Česká pojišťovna, Tatra banka.

Okrem interného výcviku expertmi, ktorí pôsobili vo firme, konzultanti a lektori spoločností FBE absolvovali tréningy a pracovné pobyty v USA, Veľkej Británii, Nemecku a Belgicku.

Od roku 2009 je FBE členom Xeleratia (Sustainable Performance Improvement Network) s medzinárodnou pôsobnosťou.

Vzhľadom na rozširujúce sa portfólio našich otvorených kurzov sme v roku 2010 vybudovali vlastné tréningové centrum FBE – Nikar Training Centrum, kde pravidelne prebiehajú FBE tréningy, koučingy, workshopy a iné.

Súčasný lektorský tím FBE tvorí viac ako 30 interných lektorov a konzultantov s praktickými skúsenosťami s aplikáciou trénovaných metód v praxi v najvýznamnejších podnikoch v oblasti výroby a služieb.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať