Mentálna flexibilita

Kurz sa zameriava na to, ako zlepšiť schopnosť mentálnej flexibility a posilniť otvorenosť k tvorbe nových myšlienkových vzorcov, a tak zvýšiť schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám a okolnostiam. Posilnite svoju schopnosť mentálnej flexibility, ktorá patrí k dôležitým future skills!

 • Zlepšiť sa v schopnosti mentálnej flexibility a otvorenosti k tvorbe nových myšlienkových vzorcov.
 • Zvýšiť schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám a okolnostiam.
 • Racionálne zvládnuť rozdiely medzi faktami a presvedčeniami.
 • Podporiť schopnosť prijímať nové informácie a posilniť otvorenosť.
 • Rozvíjať rastové myslenie.

Triky mysle a čo s nimi

 • Mindset a a dataset („Moc faktov“, Hans Rosling)
 • Filtrovanie informácií a confirmation bias

Prínosy a úskalia autopilota

 • Kedy použiť naučené stratégie a kedy byť flexibilný v myslení

Mentálna flexibilita

 • Staré a nové mentálne (myšlienkové) vzorce
 • Ľudský mozog a vytváranie návykov
 • Konfrontácia s inými faktami a moje telesné prežívanie
 • Alternatívne scenáre: ako vidieť veci inak

 Ako rozvíjať mentálnu flexibilitu

 • 5 x Ako inak
 • 3 x Ako nepadnúť do pasce confirmation bias
 • Používanie myšlienkových máp
 • Spôsoby rozvíjania mentálnej flexibility

Rastové myslenie (Caroline Dweck)

 • Posun od fixného myslenia k rastovému
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať