SMED (Single Minute Exchange of Dies)

Kurz SMED (Single Minute Exchange of Diet) sa zameriava na minimalizáciu časového zrdžania a efektivitu nastavenia strojov vo výrobe. Je určený vedúcim pracovníkom výroby a údržby, majstrom, vedúcim pracovných tímov a špecialistov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 • Efektívnym spôsobom sa oboznámiť s postupmi SMED a ich aplikovateľnosťou v praxi. 
 • Na praktických príkladoch si precvičiť nástroje SMED a ich aplikáciu na vlastnom pracovisku. 
 • Naplánovať postupy využívania SMED v organizácii a meranie jeho výsledkov. 

Prínosy SMED

 • Vplyvy zariadenia, obsluhy a prostredia na produktivitu.  
 • Princípy LEAN manufacturing a SMED. Plytvanie a jeho eliminácia  
 • Motivačné príklady zavedenia SMED vo výrobe. 

 

Postup pri SMED

 • Predstavenie krokov metodiky SMED. 
 • Plytvanie v procesoch a príčiny časových strát. 
 • Popis a analýza činností pri zoraďovaní. 
 • Rozdelenie činností a identifikácie činností nepridávajúcich hodnotu. 
 • Vytvorenie akčného plánu zlepšenia 

 

Praktická aplikácia SMED vo vlastnej organizácii

 • Tímová aplikácia na vybranom zariadení. 
 • Stanovenie postupu a akčného plánu. 
 • Určenie cieľov a hodnotenia účinnosti opatrení a prínosov aplikácie SMED.   

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať