Prozákaznícka a obchodná komunikácia na predajni

Kurz Prozákaznícka a obchodná komunikácia na predajni je zameraný na rozvinutie obchodných zručností predajcov na predajniach.

 • Rozvinúť obchodné zručnosti predajcov na predajniach.
 • Zdokonaliť sa v presvedčivej a prozákaznícky orientovanej obchodnej komunikácii so zákazníkom.
 • Naučiť sa, ako porozumieť potrebám zákazníka a optimálne na ne reagovať (predávať úžitok, vycítiť príležitosť pre ponúknutie ďalších produktov atď.).
 • Naučiť predajcov vybrané praktické taktiky vyjednávania a zvládania námietok.
 • Uvedomiť si, že svojim vystupovaním a komunikáciou reprezentujú spoločnosť a že aj vhodným prozákazníckym prístupom a komunikáciou vedia zvýšiť úspešnosť predaja ako aj získať dlhodobých zákazníkov.
 • Nacvičiť si preberané princípy a techniky v rámci tréningu role play situácií z praxe účastníkov.

Profesionálna obchodná a prozákaznícka komunikácia predajcu

 • Prozákaznícka komunikácia, vytváranie profesionálneho dojmu
 • Verbálna komunikácia a aktívne počúvanie
 • Pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka
 • Rizikové slová, ktorým je potrebné sa vyhnúť
 • Neverbálna komunikácia a jej význam v osobnom kontakte so zákazníkom
 • Vytváranie pozitívnej atmosféry voči zákazníkovi

 

Predávanie úžitku pre zákazníka

 • „Technické“ parametre produktu, výhody produktu
 • Predávanie úžitku ako základná filozofia obchodu, psychologická „hodnota“ produktu

 

Zisťovanie potrieb a presvedčivá prezentácia produktu

 • Techniky kladenia otázok, správny predajný dialóg
 • Porozumenie potrebám zákazníka, naladenie sa na zákazníka
 • Ako špecifikovať a vyvolať potrebu, pomôcť zákazníkovi pri výbere
 • Prezentovanie cez úžitok pre zákazníka, presvedčivosť

 

Využitie príležitosti na ďalší predaj

 • Ponuka ďalšieho tovaru a produktov
 • Ako vyvolať ďalšiu potrebu u zákazníka

 

Vyjednávanie a prekonávanie námietok

 • Praktické odporúčania a vybrané techniky/princípy vyjednávania pre predajcov na predajni
 • Zvládanie námietok zákazníkov, prekonávanie námietok o cene

Uzatváranie obchodu

 • Nákupné signály, techniky uzatvárania obchodu

Tréning modelových situácií z praxe

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať