Lean Management pri výrobe cukru

Zavedenie rovnakého štandardu organizácie pracoviska, systému auditov a hodnotenia 5S vo všetkých prevádzkach v potravinárskom priemysle.

Agrana je známa ako popredný výrobca a dodávateľ cukru v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe s celkovo deviatimi zariadeniami v šiestich krajinách.

Spolupráca medzi spoločnosťou FBE a Agrana začala na Slovensku a postupne pokračovala v dvoch cukrovaroch v Českej republike, jednom cukrovare v Maďarsku a dvoch ďalších cukrovaroch v Rumunsku. Spoločnosť najprv hľadala partnera, ktorý pomôže pri implementácii organizácie pracoviska 5S, neskôr TPM a ďalších Lean Metód a zároveň bude schopný podporovať svoje zariadenia v rôznych krajinách v miestnych jazykoch. Znalosť miestnych jazykov bola nevyhnutná, keďže zariadenia riešili zmenu, ktorú bolo potrebné odkomunikovať všetkým zamestnancom, ale hlavne vysvetliť a ukázať priamo v prevádzke.

Biznis s cukrom je špecifický tým, že rok je rozdelený na dve časti – čas venovaný spracovaniu repy a čas venovaný údržbe. Toto špecifikum bolo potrebné zahrnúť do plánu realizácie, ktorý bol vyrobený na mieru podľa potrieb a možností jednotlivých zariadení. Zároveň zabezpečila implementáciu rovnakého štandardu organizácie pracoviska, systému auditov a hodnotenia 5S vo všetkých zariadeniach.

„Našu spoluprácu s FBE pri implementácii 5S považujeme za vysoko produktívnu a oceňujeme profesionálny prístup konzultanta. Myslíme si, že vďaka profesionálnemu a starostlivému prístupu FBE pri implementácii 5S v našej spoločnosti každý zamestnanec chápe dôležitosť a výhody implementácie 5S.“

Prečo Lean Management v cukrovaroch?

Výrobný riaditeľ: „ Aby sme zostali konkurencieschopní a lepšie slúžili našim zákazníkom, snažíme sa o prevádzkovú dokonalosť, neustále zlepšovanie a zvyšovanie produktivity. Lean Management pre nás znamená sústrediť sa na pridanú hodnotu pre zákazníka“

„Pred 7 rokmi sme sa obrátili na společnost FBE, ktorá sa venuje stratégii, rozvoju ľudí a zlepšovaniu procesov. Spolupráca začala strategickým workhsopom s manažérmi slovenského a českých závodov. V jeho druhej časti nám metóda Balanced Scorecard pomohla prepojiť stratégiu firmy, plány zlepšovania procesov a merania zlepšení.”

„Neskôr sme pokračovali školením zamestnancov a nástojmi Lean Managementu. Metóda 5S nám pomohla zlepšiť pracovné prostredie a zefektívniť prácu. Aby sme sa uistili, že sa posúvame dopredu, zaviedli sme pravidelné audity. Uvedomili sme si pritom, že Lean Management nie je len o nástrojoch, ale najmä o kultúre organizácie. Teda rovnako „hard“ jako „soft“ nástroje. Chce to veľa energie presvedčiť ľudí, ktorí robia svoju prácu dlhé roky, že máme veľký priestor na zlepšovanie”.

Konzultanti  z FBE po skúsenosti  v cukrovare na Slovensku v Seredi a s českými fabrikami v Hrušovanoch a Opave pokračovali so školeniami a workshopmi s kolegami v Maďarsku a Rumunsku. „V tomto roku sme s Lean teamom skupiny spolu vypracovali model udržateľnej implementácie Lean pre celú skupinu Agrana“.

Lean Management implementacia FBE v Cukrovaroch

FBE konzultant: „Keď sme s kolegom z FBE robili minulý mesiac assessment – ako ďaleko sú v Leane v rakúskych závodoch Leopolsdorf a Tuln, posudzovali sme to z hľadiska spoločných cieľov pre celu skupinu – maximalizovať efektivitu, minimalizovať plytvanie a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť. V niektorých oblastiach kolegovia prekonali naše očakávanie, pretože sa dostali ešte ďalej, ako sú v niektorých firmách z automotive sektora “

Výrobný manažér: „Zefektívnenie procesu umožňuje investovať rozumne, aby kapacita zariadení bola maximálne využitá. Príkladom sú procesy balenia cukru. Nové zariadenie kúpime len ak analýza ukáže, že je to nevyhnutné pre dodanie produktov , ktoré  zákazník potrebuje.

 V Agrane nám záleží na udržateľnosti. Preto znižujeme spotrebu energie. Náš ciel je dostať sa pod 1000 kWh na tonu vyrobeného cukru.

Tajomstvo úspechu je v zapojení všetkých zamestnancov. Manažéri potrebujú veriť tomu, že sa oplatí byť Lean, porozumieť nástrojom. Potrebujú vedieť ako podporovať a motivovať k Leanu ostatných.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať