Kreativita a inovácie: Ako sa pozrieť na veci inak

Kurz Kreativita a inovácie je zameraný na osvojenie si vybraných užitočných a kreatívnych techník a podporenie kreatívneho a inovačného myslenia.

„Kreativita je zručnosť, ktorú sa môže naučiť, precvičovať a používať každý.“

Edward De Bono

 • Rozvinúť svoj osobný aj tímový tvorivý potenciál a uvedomiť si dôležitosť kreativity a kreatívneho spôsobu uvažovania.
 • Osvojiť si vybrané užitočné kreatívne techniky a získať kreatívne nápady s inovačným potenciálom pre moju prácu.
 • Osvojiť si 5 praktických nástrojov tvorivého myslenia.
 • Porozumieť kreatívnemu a inovačnému procesu a posilniť kreatívne časti inovačných procesov.
 • Naučiť sa analyzovať kreatívne nápady z pohľadu ich použiteľnosti a inovačného potenciálu.

Kreativita ako dôležitá zručnosť

 • Prečo je dôležitá pre každého a v čom nám môže pomôcť v práci, v živote, v prístupe

Kreatívny skok

 • Napätie medzi odvahou a realizmom pri hľadaní nápadov pre prax

Ako na to – Kreatívny proces

 • Krok tri OSVIETENIE (to je ono!!!) neprichádza len tak.
 • Čo je pred osvietením a čo po ňom, aby vznikali naozaj dobré a použiteľné nápady?
 • Ako myslia kreatívne osobnosti

Užitočné kreatívne techniky

 • 4 techniky, ktoré pomáhajú ku kreatívnemu skoku:
 • Hore a dolu: práca so zmenou perspektívy
 • Negatív: potenciál nadsádzky
 • Mysliace klobúky: role, ktoré pomáhajú rozvinúť a prehĺbiť nápad
 • Náhodné slovo: metafora pomáha

Systematic Inventive Thinking – SIT

5 nástrojov tvorivého myslenia, ktoré stáli za mnohými úspešnými inováciami

 1. Odstránenie (Subtraction)
 2. Násobenie (Multiplication)
 3. Delenie (Division)
 4. Zjednotenie úloh (Task Unification)
 5. Zmena závislosti atribútov/vlastností (Attribute Dependency Change)

Ďalšie kreatívne techniky

 • Ničnerobenie – chceme lepšie výsledky…?
 • Pohľad niekoho iného – sila iného spôsobu myslenia
 • Posvätné kravy – odstráňme neodstrániteľné
 • Metafora, analógia – inšpirujme sa a hľadajme podobnosti

 

Od kreativity k inováciám

 • Vzťah medzi inováciami a kreativitou
 • Inovatívna technika FLASH – inovácie majú svoju postupnosť

 

Analýza kreatívnych nápadov z pohľadu realizovateľnosti

Ako rozvíjať svoju a tímovú kreativitu

Školenie bude vedené prakticky a interaktívne, účastníci si vyskúšajú jednotlivé kreatívne techniky na konkrétnych  príkladoch.

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať