Zvládanie zmien pri návrate do práce po korona kríze

Som späť v pracovnom procese. Do čoho som sa to vrátil/a a ako sa v novej situácií zorientovať? Ako situáciu a zmeny akceptovať? Ako zvyšovať svoje zapojenie a výkon? Ako môžem spoluvytvárať bezpečné pracovné a vzťahové prostredie po pandémii.

Online modul vedený lektorom
Rozsah: 3 hodiny, Cieľová skupina: Zamestnanci a členovia tímu

Z akých prostredí a nastavení sa vraciame do práce

  • Sme po návrate vo frustrácii, nevôli, akceptácii alebo nadšení.
  • Čo nám robí ťažkosti a čo nám pomáha ich zvládať, moje zdroje pre zvládanie zmien?

Do čoho sa vraciame – systémovo aj medziľudsky

  • Identifikácia zmien vo firme a v mojom pracovnom režime, dopad zmien na mňa.
  • Krivka zmeny, jej dynamika, kde sa v nej nachádzam ja a náš tím, ako nás ovplyvňuje.

Reakcie na novú situáciu, starostlivosť o…

  • O seba – čo sú moje zdroje, ako sa udržať v akceptovaní zmien, ako znižovať frustráciu.
  • O vzťahy – keď sme pod tlakom zostaňme slušní, sťažnosti zmeňme na žiadosť.
  • O spolupatričnosť – investujme do vzťahov s kolegami, prejavme rešpekt voči rôznej skúsenosti s pandémiou, vytvárajme nové funkčné pravidlá, podporujme sa.

Kurz je realizovaný prostredníctvom online platformy Zoom. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie. Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať