FBE – For Business Excellence je spoľahlivým partnerom, ktorý vychádza zo skúseností najlepších svetových firiem. Je partner, ktorý dokáže tieto skúsenosti spracovať pre podmienky domáceho trhového prostredia.

FBE je členom medzinárodnej konzultačnej siete Xeleratia (kde patrí Belgicko, Česká Republika, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švajčiarsko) a spolupracuje s partnerskými firmami z Kanady, USA a Veľkej Británie.


0 +
rokov skúseností doma a v zahraničí
0 +
spokojných účastníkov našich tréningov
0 +
klientom pomáhame rásť viac ako 10 rokov
0
klientom radíme v stratégii viac ako 20 rokov

Naše poslanie

Spolupracovať s obchodnými partnermi na rozvoji ich podnikateľskej stratégie, ľudského potenciálu a procesov formou interaktívneho vzdelávania, poradenstva, koučingu a riadenia projektov.

„ABY STE BOLI EŠTE LEPŠÍ.“

Hodnoty

Excelentné služby

Prekonávame očakávania zákazníkov osobným nasadením, zodpovednosťou a zmysluplnou prácou.

Inovatívnosť

Zabezpečujeme odborný a originálny prístup k inováciám, v rámci čoho prichádzame na trh s novými nápadmi.

Tímovosť

Vzájomná spolupráca je založená na otvorenej komunikácii, zdieľaní know-how a dobrých vzťahoch.

Baví nás to

Výborné výsledky dosahujeme vďaka nášmu nasadeniu a zanieteniu.

CERTIFIKÁCIA FBE

FBE – For Business Excellence je spoľahlivým partnerom, ktorý vychádza zo skúseností najlepších svetových firiem. Je partner, ktorý dokáže tieto skúsenosti spracovať pre podmienky domáceho trhového prostredia.

Spoločnosť FBE Bratislava s.r.o. je certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 pre poradenstvo pri riadení podnikov, organizovanie a vedenie školení a seminárov, koučovanie a odvetvové analýzy.

Konzultanti FBE sú držiteľmi certifikátov Six Sigma Black Belt a Six Sigma Master Black Belt v spolupráci s Advanced Quality Engineering, Inc. Minneapolis, USA. Taktiež sú certifikovaní podľa amerického štandardu PMI na úrovni PMP® – Project Management Professional a podľa európskeho štandardu IPMA na úrovniach IPMA® Level B – Certified Senior Consultant a IPMA® Level C – Certified Consultant. Naši kouči sú certifikovaní v rámci ICF alebo SAKO.

Skúsenosti od roku 1991

FBE – For Business Excelence je nielen názov firmy, ale aj označenie ucelenej metodiky. Tento prístup jedinečne prepája soft nástroje rozvoja ľudí s hard metodikami na zlepšovanie a optimalizáciu procesov. Rozvojové programy zahŕňajú nielen kvalitné tréningy zručností doplnené o koučovanie, ale aj workshopy a komplexné projekty zamerané na dosiahnutie konkrétneho merateľného business cieľa. Silný tím interných lektorov umožňuje realizovať aj rozsiahle programy pre veľkých klientov (napr. Volkswagen a mnoho ďalších).

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať