FBE International

FBE > O nás > FBE International

FBE viedlo projekty v 26 krajinách. Nemalý podiel na tomto vývoji má fakt, že mnohí naši klienti patria vo svojich skupinách / koncernoch k tým najlepším. Centrály potom často požadujú rozšírenie best practice z našich pobočiek aj do pobočiek zahraničných. S tým súvisí aj vytvorenie samostatnej divízie FBE International, ktorá zastrešuje práve medzinárodné projekty vedené konzultantmi FBE mimo územia bývalého Československa.

Konzultanti a lektori FBE realizovali v posledných rokoch projekty v anglickom, nemeckom, španielskom, ruskom, francúzskom, maďarskom aj rumunskom jazyku. Realizácia projektov v lokálnej reči zabezpečuje nie len naplnenie požiadaviek manažmentu spoločností, ale hlavne stotožnenie sa a nadobudnutie takzvaného vlastníctva bežnými zamestnancami. Tým podporuje okrem hladkej implementácie aj udržateľnosť nasádzaných riešení. Že tento prístup funguje dokazuje aj fakt, že pre viac než 10 medzinárodných skupín participuje FBE na projektoch v 3 a viac štátoch.

Viac ku FBE International na separátnej webovej stránke www.fbeinternational.com

Modrou sú vyznačené krajiny kde v posledných rokoch FBE priamo pracovalo na projektoch. Zelenou sú ďalšie krajiny, v ktorých na projektoch pracovali iní členovia siete Xeleratia.

Xeleratia - medzinárodná spolupráca

Lokálni konzultanti + zjednotené metodológie =
Globálne trvalo udržateľné výsledky

FBE je zakladajúcim členom európskej konzultačnej siete Xeleratia – Sustainable Performance Improvement Network.

Medzinárodný tím konzultantov pôsobiaci v domácej kultúre a rodnom jazyku

„Od miestnych ľudí ku globálnym trvalo udržateľným výsledkom prostredníctvom jednotnej metodiky.“

Partneri Xeleratia

Actio
Catalyst
FBE
LeanQ Team
Quaternaire
U-Quadrat (U2)

Xeleratia predstavuje

 • 120 konzultantov
 • obrat 16 miliónov EUR
 • viac než 500 zákazníckych firiem
 • stredné až veľké spoločnosti, lokálne a globálne skupiny
 • priemyselné odvetvie, služby, verejná správa

Silné stránky Xeleratia

Partneri siete SPIN zdieľajú rovnaký prístup k zákazníkovi, ktorý charakterizuje:

 • angažovanie ľudí cez workshopy, tímovej prácu a tréning;
 • komplexný pohľad na procesy zákazníka;
 • porozumenie špecifickým a lokálnym potrebám zákazníkov;
 • overené pracovné štandardy, implementované skúsenými odborníkmi;
 • realizácie projektov zlepšovania pre firmy a jej tímy, na mieru.

Získavanie vedomostí a rozvoj zručností pre trvalo udržateľné výsledky firiem klientov:

 • zvýšená hodnota pre zákazníka prostredníctvom zlepšenia kvality produktov a služieb;
 • zlepšená efektivita vďaka plnému využitiu ľudských, finančných a materiálnych zdrojov;
 • zvýšenie motivácie zamestnancov a ich lojality;
 • zvýšenie príjmov klienta.

Sektory zákazníkov

Výrobný priemysel:

 • automotive a letectvo
 • strojárstvo
 • elektrotechnika
 • stavebníctvo
 • výroba nábytku
 • potravinárstvo
 • papier a celulóza
 • chémia
 • farmaceutický priemysel
 • energetika a vodohospodárstvo
 • hutníctvo

Služby:

 • banky a poistenie
 • IT a telekomunikácie
 • doprava a logistika
 • administratíva
 • zdravotníctvo