MS Project v praxi projektového manažéra I

Kurz MS Project je zameraný na ukážku ako efektívne vzužívať softvér MS Project pri riadení projektov.

 • Ukážeme si ako sa vyhnúť chybám vyplývajúcich z defaultných nastavení, ktoré 8 z 10 IT špecialistov pri inštalácii neupraví
 • Vyskúšame si práce s MS Project Plan 1 a Plan 3 ako nástrojom na zľahčenie práce (používanie iba tých funkcií, ktoré potrebujem)
 • Okamžité integrovanie Project Plan 1 do MS Teams pre kolaboratívnu prácu s projektovým tímom
 • Ukážka Power BI vizualizácie komplexného projektu vytvoreného v Project Plan 3

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Získať prehľad o základných funkcionalitách softvéru MS Project.
 • Precvičiť použitie základných funkcionalít v konkrétnych modelových situáciách s ohľadom na riešenie bežných užívateľských problémov a potrieb.
 • Aplikovať nové poznatky na projekty klientov prispôsobením užívateľského rozhrania MS Project.

Základné funkcionality MS Project

 • Metodika PM z pohľadu využívania softvérovej podpory.
 • Začíname pracovať v MS Project: základné nastavenie Backstage (napr. kalendár, globálny template) a Interface (fixácie a podobne).
 • Tipy pre optimalizáciu projektu a sledovanie plnenia požiadaviek stakeholderov (plánovanie kapacít, eliminácia preťažení, opakujúce sa činnosti, baseline).
 • Zjednodušenie užívateľského rozhrania a customizácia.

Manažérsky reporting a aplikácia MS Project v praxi

 • Efektívne využitie reportovacích modulov.
 • Využitie MS Project počas kick-off, status a close-out meetingu.
 • Set-up predvolených zobrazení a základného kalendára.
Účasť na tomto kurze sa odporúča po absolvovaní PM I.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať