Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).

  • Kapacita kurzov je obmedzená. Ucastníkov zaradujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.
  • Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
  • Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  • V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  • Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.

Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 254 418 513 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať