SPC III – projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

Kurz SPC III – projekt zavádzania štatistických metód v organizácii je zameraný na efektívne zvládnutie postupu nasadzovania štatistických metód riadenia vo firmách.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Tréning je zameraný na efektívne zvládnutie postupu nasadzovania štatistických metód riadenia vo firmách v oblasti výroby a služieb.
 • Účastníci sa oboznámia s úspešnými aplikáciami v iných firmách a dostanú formou prípadových štúdií návod, ako aplikovať štatistické metódy pri návrhu, zmene a neustálom zlepšovaní procesov, ako aj metodike Six Sigma.

Skúsenosti z využívania štatistických metód v organizáciách

 • Prehľad najčastejšie využívaných štatistických nástrojov a otázok súvisiacich s ich praktickou aplikáciou.

Postup pri zavádzaní s využitím PDCA cyklu zlepšovaní a riadení procesov

 • Stanovovanie cieľov a podmienok, výber kľúčových parametrov.
 • Zber dát a voľba štatistických metód.
 • Pilotné využitie zvolených postupov a opatrení.
 • Vyhodnotenie účinnosti postupov a nápravných opatrení.
 • Vyhodnotenie kvalitatívnych a ekonomických prínosov, monitorovanie a dokumentácia nových postupov.
 • Prípadová štúdia zavádzania štatistických metód.
 • Tímový projekt riešenia simulovaného problému. Spracovanie a prezentácia projektu s podporou pripravených šablón v MS PowerPoint.
 • Motivačné systémy k podpore využívania štatistických metód.

Posudzovanie aplikácie štatistických metód v systémoch manažérstva kvality EN ISO 9001 a IATF16 949 certifikačnými orgánmi

 • Skúsenosti z certifikačných a obnovovacích auditov k problematike využitia štatistických metód.
Počas tréningov SPC I – III môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (Minitab, prípadne iný), alebo softvér „SPC pre Excel”, ktorý im bude počas tréningov zapožičaný a môžu si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať