Riešenia na mieru v oblasti zvyšovania výkonnosti obchodu začínajú dvomi základnými prístupmi:

1. Zadávateľ presne definuje svoje rezervy, potreby.
2. Nechá nás urobiť identifikáciu potrieb alebo audit jeho obchodných procesov a Sales force.

Najčastejšie riešime tieto úlohy:

 • Slabá príprava na obchodné jednania
 • Obchodníci sa boja námietok na cenu, lebo nevedia argumentovať o prínosoch a úžitkoch kvalitných produktov a služieb s vyššou cenou
 • Nedostatočný ťah na uzavretie obchodu
 • Nedostatočný systém práce s kľúčovými klientmi, neexistuje analýza decision makerov, znalosť nákupných procesov, prípadne plán rozvoja obchodu s daným Key Accountom
 • Neefektívne využívanie času a nedisciplinovaná práca s CRM, veľa stretnutí s malým dopadom a nejasnými výsledkami
 • Rýchle poskytovanie zliav aj klientom, ktorí nespĺňajú podmienky
 • Slabá presvedčivosť obchodnej komunikácie
 • Slabá práca riadiacej štruktúry obchodu, atď.

Tiež sa často stretávame s tvrdením: „Máme skúsených predajcov“. Keď sa bližšie pozrieme na ich zručnosti, zistíme, že nezvládajú základné techniky (oslovovanie nových klientov, zisťovanie potrieb, cielenú prezentáciu produktu a služby, zvládanie námietok, vyjednávanie o cene a získavanie súhlasu).

Ako dosahujeme zvýšenie výkonnosti obchodu

1. Presná analýza príčin slabšieho výkonu

2. Komplexný projekt rozvoja

 • Tréningy – rozvoj zručností
 • Tieňovanie (interné/externé) – prenos do praxe
 • Následné a prípravné workshopy – prenos do praxe
 • Zapojenie nadriadených – dlhodobá udržateľnosť
 • Zlepšenia systému obchodu a práce obchodníkov – zvýšenie efektivity

3. Zmysluplné meranie

 • Aktivít a ich kvality
 • Ukazovateľov (napr. CLOSING RATIO, charakteristiky portfólia, atď.)
 • Výsledkov (uzavreté obchody, obrat, zisk)

Porozprávajme sa ako zlepšiť obchod u Vás

Kontaktovať