Vymáhanie pohľadávok po telefóne

Kurz Vymáhanie pohľadávok po telefóne je zameraný na profesionálnu komunikáciu s neplatiacimi zákazníkmi. 

Kurz „Vymáhanie pohľadávok po telefóne“ je určený všetkým pracovníkom komunikujúcim so zákazníkom, ktorý je zároveň neplatičom. Ako ostať zákaznícky orientovaný a zároveň dôrazne zastávať požiadavky firmy, a tým docieliť úspešné vymoženie pohľadávky? Kurz posilní vaše zručnosti v oblasti efektívnej komunikácie so zákazníkmi – neplatičmi a zvládania záťažových situácií pri tomto type práce.

 • Rozvinúť schopnosť účastníkov efektívne a profesionálne komunikovať s neplatiacimi zákazníkmi.
 • Doplniť poznatky a zručnosti účastníkov o nové postupy a primerané techniky z oblasti vymáhania pohľadávok a argumentácie, a tým zvýšiť efektivitu pri vymáhaní.
 • Praktické odporúčania, ako lepšie zvládať stres a záťaž po ťažkom rozhovore s neplatiacim zákazníkom.

Zvládanie situačného rozporu, keď komunikujeme so zákazníkom, ktorý je zároveň neplatičom

 • Zákaznícka orientácia verzus dôrazné zastávanie požiadavky spoločnosti.

Proces vymáhania pohľadávok po telefóne

 • Príprava a princípy komunikácie pri vedení rozhovoru o pohľadávke.
 • Získavanie „záväzku – dohody“.

Cielené kladenie otázok

Dôslednosť vymáhania

 • Psychologické aspekty vymáhania.
 • Prejavy a postupy dôslednosti v komunikácii pri vymáhaní.
 • Dôrazné vymáhanie – databáza dôrazných formulácií.

Profesionálna argumentácia v krízových a ťažkých situáciách

 • Gradácia argumentácie, racionálny a emocionálny apel.
 • Stratégie a taktiky v procese vymáhania (salámová taktika, fait accompli atď.).

Konfliktné a záťažové situácie z praxe

 • Typológia prejavov správania zákazníkov – neplatičov.
 • Situačné techniky (zvládane negatívnych prejavov zákazníkov – neplatičov).
 • Využitie asertívnych techník pri procese vymáhania.

Zvládanie stresu po ťažkom rozhovore s neplatiacim zákazníkom

 • Protistresové cvičenia a odporúčania pre pracovníkov, ktorí vymáhajú pohľadávky.

Tréning modelových situácií z praxe

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať