Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel

  • Kurz Power BI v projektoch Six Sigma je zameraný na praktické integrovanie moderných systémov analýzy v projektov Six Sigma v prostredí Power BI pomocou Microsoft Power Query a Power Pivot.
  • Účastníci pod vedením Roba Klačanského aplikujú obsah na vlastné projekty.

 

Prínosy kurzu:

  • Úspora času pri projektoch Six Sigma
  • Efektívna práca s Power Query pre data mining a Power Pivot pre fázu analýzy
  • Prehľadné dashboardy v Power BI vo fáze Control
  • Vytváranie automatizácii v projektoch Six Sigma

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

  • doplnenie, obohatenie, integrovanie moderných systémov analýzy v projektov Six Sigma v prostredí power BI

Príprava štruktúry dát vo fáze measure v prostredí power BI

-príprava modelu projektu Six Sigma
-vzájomné prepojenie modulov v modeli
-volba KPI ukazovatelov pre projekt zlepšovania

Časové zosúladenie databáz

-napojenie modulov
-zosúladenie v časovej rovine
-doplnenie vstupných paramentrov do modulu a ich previazanie v celkovom modeli

Tvorba výstupov pre fázu control v prostredí dashboardov BI

-grafická vizualizácia výstupných ukazovateľov procesu
-grafická vizualizácia jednoduchých príčinných grafov
-využitie AI pri analýze neštandardných výkyvov procesných ukazovateľov

Komu je kurz Power BI v projektoch Six Sigma určený:

Absolventom  Six Sigma Green Belt tréningu

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 254 418 513.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Spolupráca na príprave Six Sigma tréningov

Dale K. Mize, vedúci programov Six Sigma

Business Excellence Center, University of St. Thomas a prezident Advanced Quality Engineering Inc., Minneapolis, USA. Pracoval ako Black Belt a riaditeľ zabezpečenia kvality vo firmách General Electric Lighting a Wagner Spray Tech Corp. V poslednej dobe viedol vo viac ako 100 firmách programy Six Sigma a zodpovedal za program rozvoja lektorov FBE.

Dan J. Sommers, certifikačný program Six Sigma Master Black Belt (MBB)

Zakladateľ The Quality Innovation Institute, USA. Pracoval 20 rokov vo firme GENERAL ELECTRIC Lighting, Cleveland, Ohio na pozíciách Black Belt, Master Black Belt a Quality Manager spoločnosti. Neskôr pôsobil v Six Sigma Academy, USA. Viedol projekty zlepšovania v mnohých krajinách pre firmy DuPont, Ford Motor Company, Textron, United Health Care, ITC Limited a Arcelor-Mittal Steel. S FBE spolupracuje v certifikačnom programe MBB.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať