Online porady

Kurz patrí do série kurzov na tému hybridného pracovného prostredia, ktorá sa skladá zo 4 poldňových kurzov: „Sebariadenie v hybridnom pracovnom prostredí“, „Riadenie v hybridnom prostredí I“, „Riadenie v hybridnom prostredí II“ a Online porady“.

 • Zlepšiť schopnosť účastníkov efektívne viesť online porady.
 • Naučiť účastníkov udržať pozornosť kolegov počas online porady.
 • Uvedomiť si, na čo je potrebné si dať pozor, keď je porada vedená online a ako zabezpečiť, aby bola efektívna a splnila cieľ.

Špecifiká online porád

 • V čom je online forma iná oproti osobnej, výhody, limity, pravidlá online formy.

Príprava na vedenie online porady

 • Ciele porady, účastníci, príprava techniky – praktické rady, na čo si dať pozor.
 • Príprava pomôcok (podklady, prezentácia, video, hlasovanie, nástroje na rozhodovanie…).
 • Ďalšie praktické online nástroje, ktoré zapoja účastníkov, zlepšia vizualizáciu, zvýšia pozornosť.

Vedenie priebehu virtuálnej porady

 • Zahájenie, uvedenie do kontextu, oboznámenie účastníkov s cieľmi porady.
 • Priebeh porady (prihlasovanie sa o slovo, stráženie spádu, témy, práca s otázkami, vizualizácia…).
 • Zhrnutie a záver online porady.
 • Zápis z virtuálnej porady – ako ho robiť, aby bol efektívny.
 • Najčastejšie chyby pri vedení online porád a ako sa im vyvarovať.

Náročné situácie počas online porady

 • Pokles pozornosti, prílišná aktivita, pasivita účastníkov porady, práca s opačným názorom.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať