Problem solving – metódy a nástroje riešenia problémov

Kurz Problem solving – riešenie problémov je zameraný na určenie koreňových príčin problémov a následnú implementáciu riešenia.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Na vybraný problém z procesov firmy aplikovať tímovú metodiku riešenia problémov s
  cieľom vyriešiť problém a poskytnúť účastníkom praktické znalosti a zručnosti pre
  využívanie jednotlivých nástrojov riešenia problémov.
 • Získať schopnosť vybrať správny nástroj v závislosti od typu riešeného problému alebo
  úlohy.
 • Spracovať návrh riešenia problému z praxe s využitím vybraných nástrojov kvality.

Predstavenie metodiky pre štruktúrované riešenie problémov

 • Cyklus PDCA (Naplánuj-Vykonaj-Over-Realizuj)
 • Prehľad metodík (8D, A3, 5why, Ishikawa, Brainstorming)
 • Kedy ktorú aplikovať?

Stratégie pre identifikáciu koreňovej príčiny (root cause analysis)

 • Definícia problému
 • Pýtať sa správne otázky a zisťovať zdroje variability
 • Prístupy založené na poznaní vs. konvergentné prístupy
 • Izolovanie problému
 • Kontrastná analýza
 • 5 x Prečo? Typická dominancia problému koreňovej príčiny

Návrh riešení a implementácia protiopatrení

 • Dobré a zlé riešenia (vrátane najtypickejších chýb pri riešení problémov)
 • Ako navrhnúť dobré riešenie, ako sa uistiť, že bude fungovať
 • Implementácia riešení problému

Riešenie úlohy z prostredia účastníkov

 • Výber konkrétnej úlohy na precvičenie nástrojov kvality pri riešení problémov a úloh
  z praxe účastníkov školenia.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať