Obchodník pred webkamerou

Kurz Obchodník pred webkamerou je zameraný na to ako naučiť obchodníkov efektívne a úspešne komunikovať s klientom prostredníctvom webkamery.

Obdobie koronakrízy inšpirovalo veľké množstvo klientov využívať webkameru ako bežnú súčasť komunikácie s okolím. Niektorí z nich dokonca začali používanie videokonferenčných prostriedkov od dodávateľov služieb automaticky požadovať. Obchodníci, ktorí sa vedia novej požiadavke prispôsobiť, získavajú u týchto klientov body navyše. Chcete k nim patriť?

 • Naučiť obchodníkov, ako efektívne a úspešne komunikovať s klientom prostredníctvom webkamery.
 • Naučiť ich rozoznať, ktoré rokovania si vyžadujú osobnú formu a ktoré môžu prebehnúť online.
 • Vybaviť obchodníkov potrebnými zručnosťami pre sebaisté ovládanie softvéru pre online prenos.
 • Profesionálne zvládnuť najčastejšie ťažké situácie, ktoré vznikajú počas online rokovaní.
 • Vylepšiť vizuálnu stránku prezentácie obchodníka, firmy, služby či produktu na diaľku.

Výhody komunikácie a rokovania s klientom cez webkameru

Obchodník pred webkamerou

 • Správne osvetlenie, akú časť tela má kamera zaberať, tréning pohľadov do kamery atď.

Zvládnutie technickej stránky

 • Prehľad softvérov pre online rokovania, 8 funkcií programov, ktoré musí obchodník dôverne poznať (zdieľanie obrazovky, ako odoslať klientovi pozvánku, nastavenie mikrofónu a kamery atď.).
 • Vizualizácia 3-2-1 pre online prostredie (PowerPoint – tri kľúčové vychytávky, grafická úprava na dve kliknutia, atraktívne animácie jedným mávnutím).

Príprava na online rokovanie/vyjednávanie

Štruktúra online rokovania s klientom

 • Úvod – prvé vety pri online stretnutí, nastavenie pravidiel; hlavná časť – štruktúra troch krokov; záver – „úder“ na koniec; čomu venovať pozornosť po skončení online rokovania?

Komunikačná stránka online rokovania

 • Špecifiká neverbálnej komunikácie pred kamerou (neverbálny mlynček, blízko či ďaleko?)
 • Verbálna komunikácia v online prostredí – aby klient nielen počul, ale aj rozumel.

Zvládanie nepríjemných situácií v online prostredí

 • Klient stráca pozornosť, zvoní mu mobil, zvládanie technických problémov (výpadok kamery, zvuku, online spojenia a pod.)

Praktické tipy

 • Ako prezentovať prospekt, cenník, predmet; odkazy v chate, technika „Malé kontrakty“ pre udržanie pozornosti. Ako zistiť, nakoľko sa klientovi online rokovanie so mnou páčilo?

Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Obsahuje praktický nácvik.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať