Obchodník pred webkamerou

Obdobie koronakrízy inšpirovalo veľké množstvo klientov využívať webkameru ako bežnú súčasť komunikácie s okolím. Niektorí z nich dokonca začali používanie videokonferenčných prostriedkov od dodávateľov služieb automaticky požadovať. Obchodníci, ktorí sa vedia novej požiadavke prispôsobiť, získavajú u týchto klientov body navyše. Chcete k nim patriť?

 

CIELE

 • Naučiť obchodníkov, ako efektívne a úspešne komunikovať s klientom prostredníctvom webkamery.
 • Naučiť ich rozoznať, ktoré rokovania si vyžadujú osobnú formu a ktoré môžu prebehnúť online.
 • Vybaviť obchodníkov potrebnými zručnosťami pre sebaisté ovládanie softvéru pre online prenos.
 • Profesionálne zvládnuť najčastejšie ťažké situácie, ktoré vznikajú počas online rokovaní.
 • Vylepšiť vizuálnu stránku prezentácie obchodníka, firmy, služby či produktu na diaľku.

OBSAH KURZU

Výhody komunikácie a rokovania s klientom cez webkameru

Obchodník pred webkamerou

 • Správne osvetlenie, akú časť tela má kamera zaberať, tréning pohľadov do kamery atď.

Zvládnutie technickej stránky

 • Prehľad softvérov pre online rokovania, 8 funkcií programov, ktoré musí obchodník dôverne poznať (zdieľanie obrazovky, ako odoslať klientovi pozvánku, nastavenie mikrofónu a kamery atď.).
 • Vizualizácia 3-2-1 pre online prostredie (PowerPoint – tri kľúčové vychytávky, grafická úprava na dve kliknutia, atraktívne animácie jedným mávnutím).

Príprava na online rokovanie/vyjednávanie

Štruktúra online rokovania s klientom

 • Úvod – prvé vety pri online stretnutí, nastavenie pravidiel; hlavná časť – štruktúra troch krokov; záver – „úder“ na koniec; čomu venovať pozornosť po skončení online rokovania?

Komunikačná stránka online rokovania

 • Špecifiká neverbálnej komunikácie pred kamerou (neverbálny mlynček, blízko či ďaleko?)
 • Verbálna komunikácia v online prostredí – aby klient nielen počul, ale aj rozumel.

Zvládanie nepríjemných situácií v online prostredí

 • Klient stráca pozornosť, zvoní mu mobil, zvládanie technických problémov (výpadok kamery, zvuku, online spojenia a pod.)

Praktické tipy

 • Ako prezentovať prospekt, cenník, predmet; odkazy v chate, technika „Malé kontrakty“ pre udržanie pozornosti. Ako zistiť, nakoľko sa klientovi online rokovanie so mnou páčilo?

Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Obsahuje praktický nácvik.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 264€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 240€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.