Obchodník pred webkamerou

Obdobie koronakrízy inšpirovalo veľké množstvo klientov využívať webkameru ako bežnú súčasť komunikácie s okolím. Niektorí z nich dokonca začali používanie videokonferenčných prostriedkov od dodávateľov služieb automaticky požadovať. Obchodníci, ktorí sa vedia novej požiadavke prispôsobiť, získavajú u týchto klientov body navyše. Chcete k nim patriť?

 

CIELE

 • Naučiť obchodníkov, ako efektívne a úspešne komunikovať s klientom prostredníctvom webkamery.
 • Naučiť ich rozoznať, ktoré rokovania si vyžadujú osobnú formu a ktoré môžu prebehnúť online.
 • Vybaviť obchodníkov potrebnými zručnosťami pre sebaisté ovládanie softvéru pre online prenos.
 • Profesionálne zvládnuť najčastejšie ťažké situácie, ktoré vznikajú počas online rokovaní.
 • Vylepšiť vizuálnu stránku prezentácie obchodníka, firmy, služby či produktu na diaľku.

OBSAH KURZU

Výhody komunikácie a rokovania s klientom cez webkameru

Obchodník pred webkamerou

 • Správne osvetlenie, akú časť tela má kamera zaberať, tréning pohľadov do kamery atď.

Zvládnutie technickej stránky

 • Prehľad softvérov pre online rokovania, 8 funkcií programov, ktoré musí obchodník dôverne poznať (zdieľanie obrazovky, ako odoslať klientovi pozvánku, nastavenie mikrofónu a kamery atď.).
 • Vizualizácia 3-2-1 pre online prostredie (PowerPoint – tri kľúčové vychytávky, grafická úprava na dve kliknutia, atraktívne animácie jedným mávnutím).

Príprava na online rokovanie/vyjednávanie

Štruktúra online rokovania s klientom

 • Úvod – prvé vety pri online stretnutí, nastavenie pravidiel; hlavná časť – štruktúra troch krokov; záver – „úder“ na koniec; čomu venovať pozornosť po skončení online rokovania?

Komunikačná stránka online rokovania

 • Špecifiká neverbálnej komunikácie pred kamerou (neverbálny mlynček, blízko či ďaleko?)
 • Verbálna komunikácia v online prostredí – aby klient nielen počul, ale aj rozumel.

Zvládanie nepríjemných situácií v online prostredí

 • Klient stráca pozornosť, zvoní mu mobil, zvládanie technických problémov (výpadok kamery, zvuku, online spojenia a pod.)

Praktické tipy

 • Ako prezentovať prospekt, cenník, predmet; odkazy v chate, technika „Malé kontrakty“ pre udržanie pozornosti. Ako zistiť, nakoľko sa klientovi online rokovanie so mnou páčilo?

Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Obsahuje praktický nácvik.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 264€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 240€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.