DRBFM – Design Review Based on Failure Mode

Kurz DRBFM je zameraný na identifikáciu a analýzu zmien v dizajne, ktoré môžu viesť k možným zlyhaniam.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Pochopiť zásady a prístupy DRBFM.
 • Naučiť sa identifikovať a analyzovať zmeny v dizajne, ktoré môžu viesť k možným zlyhaniam.
 • Získať zručnosti na implementáciu tímového prístupu pri plánovaní a vykonávaní DRBFM.
 • Integrovať DRBFM do procesu vývoja produktu v súlade s APQP a inými analytickými metódami.

Úvod do DRBFM

 • Definícia, účel a prínosy
 • Pôvod a význam DRBFM v automobilovom priemysle (Toyota)
 • Prečo a kedy používať DRBFM

Princípy DRBFM

 • Prehľad a význam zákazníckych požiadaviek
 • Ako integrovať interné ciele a predchádzajúce skúsenosti
 • Dôležitosť tímovej práce a plánovania stretnutí
 • Pokrytie všetkých aspektov kvality v DRBFM

Príprava na DRBFM

 • Podklady pre verifikáciu
 • Zákaznícke špecifikácie a interné ciele
 • Design Failure Mode and Effects Analysis
 • Design of Experiments
 • Výsledky zo skúšok prototypu
 • Počítačové simulácie
 • Analytické metódy v súlade s APQP: Integrácia ďalších nástrojov a metód

Implementácia DRBFM

 • Od úvodnej koncepcie návrhu až po výsledný návrh výrobku
 • Detaily jednotlivých krokov DRBFM
 • Identifikácia zmien a potenciálnych problémov
 • Analyzovanie dôsledkov zmien
 • Vypracovanie akčných plánov

Tímová práca a Formalizácia

 • Plánované stretnutia: Organizácia a vedenie tímových stretnutí
 • Formalizácia procesu: Dokumentácia a sledovanie

Pokrok a Overovanie návrhu

 • Monitoring a vyhodnocovani
 • Kritériá a metódy overovania
 • Proces rozhodovania a zodpovednosti v tíme
 • Softvérové a manuálne nástroje na sledovanie a dokumentáciu pokroku
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

Príklady projektov FMEA a analýzy rizík.

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať