Manažérska komunikácia pre majstrov a tímlídrov vo výrobe

Kurz Manažérska komunikácia sa zameriava na zlepšenie komunikačných zručností majstrov a tímlídrov.

Tento kurz je určený vedúcim pracovníkom vo výrobe (majstrom, tímlídrom atď.), ktorým zdokonalenie ich komunikačných zručností pomôže lepšie a efektívnejšie zvládať každodenné (i ťažké) situácie v ich práci.

 • Zlepšiť komunikačné zručnosti majstrov a tímlídrov, aby vedeli efektívnejšie zvládať úlohu majstra a s tým spojené praktické komunikačné situácie (zadávanie úloh, prenos informácií atď.).
 • Oboznámiť ich s vybranými argumentačnými a asertívnymi technikami.
 • Naučiť sa s presvedčivosťou komunikovať aj nepopulárne opatrenia a zvládnuť námietky spolupracovníkov.
 • Zvládnuť efektívne poskytovanie spätnej väzby.

Úloha a zásady komunikácie v práci majstra/ tímlídra

 • Význam a dôležitosť komunikácie v práci majstra/ tímlídra
 • Komunikácia pri manažérskom cykle – pri zadávaní úloh, kontrole a poskytovaní spätnej väzby
 • Princípy a kľúčové komunikačné techniky: aktívne počúvanie, overovanie, parafrázovanie atď.

Komunikácia pri zadávaní úloh

 • Zrozumiteľné zadanie – zadaj tak, aby spolupracovník vedel, čo má robiť
 • Overovanie pochopenia úlohy
 • Štýly zadávania úloh: prikáž, predaj, konzultuj, spolupracuj, deleguj

Efektívny prenos informácií

 • Zásady prenosu informácií zhora nadol (ako a čo odkomunikovať od nadriadených smerom k tímu)
 • Zásady prenosu informácií zdola nahor (čo a ako odkomunikovať nadriadeným)

Poskytovanie spätnej väzby

 • Princípy poskytovania spätnej väzby k výkonu spolupracovníka
 • Pochvala, pozitívne usmerňovanie a pokarhanie

Argumentácia a prekonávanie námietok

 • Prekonávanie námietok od spolupracovníkov, metodika, argumentácia
 • Vybrané asertívne techniky

Riešenie nežiaduceho správania spolupracovníka

Komunikácia nepopulárneho opatrenia

Riešenie ďalších vybraných praktických komunikačných situácií z praxe majstrov

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať