Supply Chain Management

Kurz Supply Chain Management je zameraný na efektívne riadenia toku tovarov a služieb od inbound až po outbound.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

2022

2023

Jar

26.05.

Jeseň

29.11.

CIELE

 • Poskytnúť prehľad metód a nástrojov pre efektívny Supply Chain Management
 • Osvojiť si best practices a získať inšpiráciu pre vlastnú prácu

OBSAH KURZU

Úvod do SCM

 • Čo je to SCM a prečo je potrebné
 • Základné schopnosti v SCM – príklad z praxe
 • Komplexita vo value chain
 • Integrácia SCM (návrh produktu, starostlivosť o zákazníkov, plánovanie výroby, outsourcing).

Prepojenie SCM a logistiky

 • Inbound a outbound
 • Úrovne v rámci dodávateľského reťazca
 • Typy vzťahov (zdrojov) v rámci SCM
 • Riadenie dodávateľov (výber, hodnotenie, rozvoj a audit).
 • Typy dodávateľských reťazcov.

Najdôležitejšie ukazovatele v SCM

 • Náklady na skladovanie
 • Square root law
 • Náklady na dopravu a náklady na zaobstarávanie
 • Lead time pre inbound a lead time pre outbound
 • Variabilita všetkých ukazovateľov

Plánovanie

 • Plánovanie výroby vs. plánovanie dodávok
 • Základné politiky plánovania (JIT, JIS, KANBAN, …)
 • Základné výpočty pre plánovanie (safety stock, predikcie)
 • Riziká v dodávateľských reťazcoch (TOC, kartelové dohody, diverzifikácia dodávateľov, prírodné a politicko-ekonomické podmienky).

Ukážka projektového plánu na zlepšenie Supply Chain

 • Prípadová štúdia riešenia Supply Chain
 • Detailný projektový plán aj s vysvetlením
 • Počíta s implementáciou digitálnych nástrojov

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 300€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.