Supply Chain Management

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

OBSAH KURZU

 1. Úvod do SCM
  • Čo je to SCM a prečo je potrebné
  • Základné schopnosti v SCM – príklad z praxe
  • Komplexita vo value chain
  • Integrácia SCM (návrh produktu, starostlivosť o zákazníkov, plánovanie výroby, outsourcing).
 2. Prepojenie SCM a logistiky
  • Inbound a outbound
  • Úrovne v rámci dodávateľského reťazca
  • Typy vzťahov (zdrojov) v rámci SCM
  • Riadenie dodávateľov (výber, hodnotenie, rozvoj a audit).
  • Typy dodávateľských reťazcov.
 3. Najdôležitejšie ukazovatele v SCM
  • Náklady na skladovanie
  • Square root law
  • Náklady na dopravu a náklady na zaobstarávanie
  • Lead time pre inbound a lead time pre outbound
  • Variabilita všetkých ukazovateľov
 4. Plánovanie
  • Plánovanie výroby vs. plánovanie dodávok
  • Základné politiky plánovania (JIT, JIS, KANBAN, …)
  • Základné výpočty pre plánovanie (safety stock, predikcie)
  • Riziká v dodávateľských reťazcoch (TOC, kartelové dohody, diverzifikácia dodávateľov, prírodné a politicko-ekonomické podmienky).
 5. Ukážka projektového plánu na zlepšenie Supply Chain
  • Prípadová štúdia riešenia Supply Chain
  • Detailný projektový plán aj s vysvetlením
  • Počíta s implementáciou digitálnych nástrojov

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.