Životný cyklus zamestnanca

Kurz Životný cyklus zamestnanca je rozšíriť si svoje poznatky v tématike životného cyklu zamestnanca.

Tréningový kurz je určený pre špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov, recruiterov, a príbuzné manažérske pozície v oblasti strategického rozvoja. 

Viac ako na legislatívne otázky sa „životný cyklus zamestnanca“ zameriava na efektívny personálny manažment, holistický rozvoj zručností a transparentné hodnotenie výkonu.

  • Rozšíriť si svoje poznatky v tematike životného cyklu zamestnanca.

Témy tréningového kurzu závisia od špecifických potrieb zákazníka, avšak do istej miery pokrývajú všetky uvedené oblasti:

  • Životný cyklus zamestnanca a pridaná hodnota efektívneho personálneho manažmentu
  • Potrebná skladba zamestnancov. Procesný pohľad a hierarchia zasadená do kontextu organizačnej štruktúry podľa IDEF0 modelu.
  • Zručnosti podľa organizačnej štruktúry: sektorové zručnosti, manažérske zručnosti, tvrdé – „hard skills“, jazykové zručnosti a iné.
  • Matice zručností a cielený rozvoj zamestnancov.
  • Hodnotenie výkonu zamestnancov. Prehľad priamych a nepriamych metód merania optimálneho výkonu zamestnancov.
  • Systém odmeňovania a uznania. Korelácia medzi výkonom, rozvojom a benefitmi.
  • Náklady na FTE verzus individuálna pridaná hodnota zamestnanca. Forecastovanie nákladov a výnosov počas „životného cyklu zamestnanca“.
  • Manažment náborových cyklov verzus nepredvídateľné výpovede pracovnej zmluvy.
  • Nábor a onboarding založený na optimálnej skladbe zamestnancov.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať