Životný cyklus zamestnanca

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Tréningový kurz je určený pre špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov, recruiterov, a príbuzné manažérske pozície v oblasti strategického rozvoja. 

Viac ako na legislatívne otázky sa „životný cyklus zamestnanca“ zameriava na efektívny personálny manažment, holistický rozvoj zručností a transparentné hodnotenie výkonu.

CIELE

 • Spoznať, ako zmysluplne a cieľavedome budovať vlastnú kariéru.
 • Porozumieť procesu objavovania vlastného prečo – svojho poslania a presvedčenia, ktoré vás ženie vpred.
 • Načrtnúť vlastné prečo.

OBSAH KURZU

Témy tréningového kurzu závisia od špecifických potrieb zákazníka, avšak do istej miery pokrývajú všetky uvedené oblasti:

 • Životný cyklus zamestnanca a pridaná hodnota efektívneho personálneho manažmentu
 • Potrebná skladba zamestnancov. Procesný pohľad a hierarchia zasadená do kontextu organizačnej štruktúry podľa IDEF0 modelu.
 • Zručnosti podľa organizačnej štruktúry: sektorové zručnosti, manažérske zručnosti, tvrdé – „hard skills“, jazykové zručnosti a iné.
 • Matice zručností a cielený rozvoj zamestnancov.
 • Hodnotenie výkonu zamestnancov. Prehľad priamych a nepriamych metód merania optimálneho výkonu zamestnancov.
 • Systém odmeňovania a uznania. Korelácia medzi výkonom, rozvojom a benefitmi.
 • Náklady na FTE verzus individuálna pridaná hodnota zamestnanca. Forecastovanie nákladov a výnosov počas „životného cyklu zamestnanca“.
 • Manažment náborových cyklov verzus nepredvídateľné výpovede pracovnej zmluvy.
 • Nábor a onboarding založený na optimálnej skladbe zamestnancov.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.