Design for Six Sigma

Kurz Design for Six Sigma je zameraný na zlepšovanie kvality procesov a výrobkov pomocou metodiky Six Sigma.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Efektívnym spôsobom poskytnúť prakticky orientovaný tréning metodiky a nástrojov DFSS.
 • V prípade záujmu poskytnúť účastníkom tréningu (jednotlivo alebo v podskupinách) podporu pri riešení projektov DFSS, na ktorých si prakticky odskúšajú postupy aplikácie DFSS a vyriešia svoje vlastné projekty.

V rámci uvedeného postupu účastníci získajú prehľad o ucelenej metodik a nástroje, ako postupovať pri vývoji nových produktov a procesov:

 • Ako porozumieť požiadavkám zákazníkov a pretlmočiť ich do technických
  parametrov.
 • Ako vybrať pripraviť členov projektového tímu pre úspešné riešenie návrhu.
 • Aké nástroje použiť pri výbere a analýze nových konceptov (funkčná, nákladová… analýza).
 • Ako pristúpiť k inovácii konceptov (napr. základné postupy TRIZ, SCAMPER,…)
 • Ako zosúladiť metodiku DFSS s riadením projektu vývoja podľa PDP(PEP)
 • Ako určiť a testovať spoľahlivosť a životnosť nových produktov.

 

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať