Chatová komunikácia – Ako profesionálne komunikovať cez chat

Kurz Chatová komunikácia je zameraný na osvojenie si princípov komunikácie s klientmi formou chatovej komunikácie na Call Centre

 • Osvojiť a nastaviť si princípy komunikácie s klientmi formou chatovej komunikácie na Call Centre.
 • Porozumieť špecifikám chatovej komunikácie a rozdielu oproti e-mailovej komunikácii.
 • Naučiť sa efektívne, pohotovo a prozákaznícky komunikovať prostredníctvom chatu s klientmi.
 • Natrénovať si profesionálnu chatovú komunikáciu na modelových situáciách z praxe účastníkov.

Profesionálna komunikácia formou chatu

 • Profesionálna komunikácia s klientom formou chatu.
 • Špecifiká komunikácie cez chat.
 • Rozdiely medzi chatovou a e-mailovou komunikáciou.
 • Princípy a odporúčania pre komunikáciu prostredníctvom chatu.

Workshop na zmapovanie typických situácií z praxe účastníkov, na ktorých bude prebiehať nácvik

Princípy a pravidlá profesionálnej komunikácie cez chat

 • Kľúčové princípy pri komunikácii cez chat.
 • Základné pravidlá (vhodné oslovenie, formálnosť/neformálnosť, zrozumiteľnosť a jasnosť, krátke odpovede, používanie emotikonov, prozákazníckosť, otázky, vhodné ukončenie atď.)
 • Generačné rozdiely vo vnímaní chatovej komunikácie.

Prozákazníckosť v chatovej komunikácii

 • Personalizácia chatovej komunikácie a zrkadlenie klienta.
 • Odlišné vnímanie času na strane pracovníka a na strane klienta.
 • Spúšťače negatívnych reakcií: rizikové formulácie v chatovej komunikácii, ktorým sa treba vyhnúť.
 • Ako znížiť riziko emocionálneho posunu v komunikačných kanáloch a ako reagovať na nedorozumenie.
 • Prispôsobenie komunikácie rôznym typom klientov.
 • Ako zvládnuť “zacykleného”
 • Čo odpísať klientovi v situácii, keď sa mu práve nemôžeme venovať.

Nácvik chatovej komunikácie z praxe účastníkov

 • Analýza vzoriek chatovej komunikácie účastníkov.
 • Koučingová spätná väzba lektora.

Interaktívny nácvik chatovej komunikácie. Tréning komunikačnej pohotovosti a prozákazníckosti.

 Súčasťou školenia je aj live chat tréning alebo role play tréning modelových situácií z praxe účastníkov.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať